Klimatická konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR : „Od Paříže po Marrákeš – můžeme ještě zastavit globální oteplování“ (19. října 2016). [fr]

Vážený pane předsedo,
Vážený pane premiére,
Vážená paní velvyslankyně, milí kolegové z diplomatického sboru,
Vážený pane zástupče kanceláře OSN,
Vážení poslanci,
Dámy a pánové,

Především bych vám chtěl říci, že mě velice těší, že 14 let po svém předchozím, čtyřletém pobytu, se opět nacházím v Praze. Kdybych nebyl Francouz, řekl bych, že jsem v nejkrásnějším městě světa, ale protože jsem Francouz, řeknu, že Praha je nejkrásnější město na světě hned po Paříži. Jsem také rád, že se mohu zúčastnit dnešní diskuze tady v Poslanecké sněmovně. Tato debata se koná v době, která je naprosto klíčová pro mezinárodní jednání o klimatu.

Děkuji předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi, předsedovi sněmovního výboru pro životní prostředí Robinu Böhnischovi, velvyslankyni Maroka Souriye Otmani, velvyslanci Nizozemského království Eduardu Hoeksovi, který zde není přítomen, ale je zastoupen, a zástupci kanceláře OSN Michalu Brožovi, kteří dnešní akci připravili. Zdravím také účastníky debaty pana Temsamaniho, pana Slabberse, paní Van der Meji-Kranenfonk, pana Fontana a pana Špidlu, kterého jsem měl tu čest poznat tady v Praze před více než deseti lety.
Je skutečně velmi naléhavé jednat, neboť účinky klimatických změn už jsou velmi zřetelné a týkají se všech zemí. Francie velmi usilovala o to, aby bylo během COP 21 dosaženo dohody o boji proti globálnímu oteplování a aby tato dohoda vstoupila co nejdříve v platnost. Dnes už je to hotovo a 4. listopadu Pařížská dohoda nabude účinnosti. Stane se tak v době zahájení COP 22 v Marrákeši.

Konference v Marrákeši má umožnit urychlení příprav na realizaci Pařížské dohody, aby bylo možné sledovat plnění přijatých závazků. Předání štafetového kolíku COP 22, která bude africkou konferencí OSN o ochraně klimatu, symbolizuje velmi silnou solidaritu mezi Evropou a Afrikou, jíž má Dohoda v úmyslu plně využít. Je velmi důležité, abychom v naší mobilizaci setrvali a pokračovali v dynamice nastoupené v Paříži.

Česká republika velmi rychle prokázala svou angažovanost v této oblasti, a to tak, že už v říjnu 2015 přijala plán boje proti klimatickým změnám. Vítám také zapojení hlavního města Prahy do Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky. Velmi bych si přál, aby tato dlouhodobá strategie umožnila České republice rychle ratifikovat Pařížskou dohodu. Jsem přesvědčen, že Parlament České republiky bude usilovat o co nejrychlejší ratifikaci Pařížské dohody, již mu po předchozím schválení předložila vláda.

Ještě je třeba učinit mnohé, ale všechno nezáleží jen na státech. V současnosti ses koná v Quitu Konference Habitat III o bydlení v životaschopných městech, neboť města jsou také důležitými aktéry boje proti globálnímu oteplování. Práce v terénu, prováděná « koalicemi aktérů » sehraje také velmi významnou roli. Konkrétní výsledek těchto iniciativ ve prospěch snižování emisí skleníkových plynů, nebo přinejmenším ve prospěch snižování jejich účinků, bude představen v Marrákeši. Mám na mysli například africkou iniciativu pro obnovitelné energie.

Na závěr bych chtěl připomenout, že v době, kdy svět čelí velkému napětí, což je vyjádření téměř diplomatické, boj proti globálnímu oteplování nás spojuje a přispívá k naší budoucnosti. Pařížská dohoda není nátlakem nebo příkazem, je to příležitost k inovacím a k nastartování zeleného růstu. Pro nejchudší země je to také příležitost vymanit se z chudoby.

Předávám slovo paní Souriye Otmani, své kolegyni a přítelkyni, velvyslankyni Maroka v České republice. Přeji jí, její zemi a COP 22 hodně úspěchů.

Dernière modification : 14/11/2016

Haut de page