Komuniké Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí [fr]


Konec švédského předsednictví Rady Evropské unie a začátek španělského předsednictví.

Paříž, 1. ledna 2010

Francie blahopřeje Švédsku k právě skončenému předsednictví Rady Evropské unie a oceňuje, jak úspěšně a fundovaně zvládlo velké cíle, jež si předsevzalo.

Švédské předsednictví se zasloužilo o to, že Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Prvním prosincem tak začala nová kapitola evropské institucionální historie.

Díky vytrvalému úsilí ministra zahraničních věcí, Karla Bildta, udrželo švédské předsednictví rytmus jednání o přistoupení několika kandidátských zemí a pokračovalo ve stabilizačním a asociačním procesu s balkánskými zeměmi. Pokud jde o velké mezinárodní krize, Evropská unie posílila svůj vliv jak ve stabilizačním procesu v Afghánistánu, tak ve věci íránského jaderného programu či mírového procesu na Blízkém východě. Po masakru v Conacry, předsednictví rychle zareagovalo a uplatnilo sankce vůči guinejské juntě. V rámci operace Atalante byla Evropská unie, během švédského předsednictví, v čele boje proti pirátům. Pokračovala také ve stabilizaci Somálska vysláním bezpečnostních expertů.

Z popudu švédského předsednictví přijala Evropská unie důležitá opatření proti důsledkům ekonomické a finanční krize, hájila ambiciózní postoj v boji proti oteplování, přijala víceletý stockholmský program, jehož cílem je posílit prostor svobody, bezpečnosti a práva. Přijala také strategii pro Baltické moře, která je inovační v oblasti regionální spolupráce.

V čele Rady Evropské unie bude Švédsko vystřídáno Španělskem. Nová předsednická země si stanovila náročné priority. Díky nim bude občan v srdci evropského rozvoje. Chce se zaměřit také na posilování koheze a konkurenceschopnosti evropského modelu.

Předsednictví bude rozhodující pro úplné naplnění ustanovení a možností nové smlouvy, a to ve spolupráci s předsedou Evropské rady, H. Van Rompuyem, a Catherine Ashtonovou, vysokou představitelkou EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Vytvoření tohoto nového evropského úřadu, jehož činnost bude zaměřena do zahraničí, bude velmi důležité.

V době španělského předsednictví se uskuteční řada významných mezinárodních setkání. Kromě setkání s našimi velkými partnery, se uvažuje také o 2. summitu Unie pro Středomoří, jakož i o multilaterálním setkání se zeměmi Latinské Ameriky a Karibské oblasti.

Francie přeje Španělsku mnoho úspěchů a ujišťuje ho o své plné podpoře.

PNG - 13 kb
(PNG - 13 kb)

Dernière modification : 07/11/2013

Haut de page