Kondolence k úmrtí Václava Havla

Dopis Václavu Klausovi, prezidentovi České republiky

Paříž, 18. prosince 2011

Vážený pane prezidente,

s velkou lítostí a hlubokým dojetím jsem obdržel zprávu o odchodu bývalého prezidenta Václava Havla.

V tento den smutku pro Českou republiku si dovoluji jménem svým i jménem všech Francouzů vyjádřit Vám i všemu českému lidu hlubokou soustrast.

Václav Havel byl vzdělaný člověk a velice nadaný spisovatel, který ztělesňoval neúnavné nasazení ve jménu demokracie a svobody. Jeho nástup do funkce prezidenta republiky po sametové revoluci v roce 1989 korunoval jeho celoživotní boj proti totalitnímu režimu a na obranu hodnot, jež inspirovaly jeho činnost a těmi byly tolerance, šíření lidských práv a boj proti útlaku.

V osobě Václava Havla Česká republika ztrácí jednoho ze svých velkých vlastenců, Francie přítele a Evropa jednoho ze svých moudrých.

Tento angažovaný Evropan, přesvědčený o hluboké jednotě a o nutné solidaritě našeho kontinentu, zůstane v paměti Francouzů.

Přijměte prosím, vážený pane prezidente, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Se srdečným pozdravem (připsáno rukou)

Nicolas SARKOZY

Kondolence

Dopis od Nicolase Sarkozyho, prezidenta Francouzské republiky

Prohlášení Françoise Fillona, předsedy vlády Francouzské republiky

Prohlášení Alaina Juppého, ministra zahraničních a evropských věcí Francouzské republiky

Fotografie ze spontánního smutečního shromáždění 18. prosince v Praze : Thomas de Lacoste

Dernière modification : 15/04/2016

Haut de page