Konference Imigrace, integrace a sociální soudržnost v Evropě [fr]

Český think tank Evropské hodnoty, ve spolupráci s velvyslanectvími Francie a Nizozemí v České republice, zastoupením Evropské komise v České republice a Nadací Konrada Adenauera, uspořádal ve čtvrtek 16. února 2012 mezinárodní konferenci na téma „Imigrace, integrace a sociální soudržnost v Evropě“.

Cílem konference bylo analyzovat imigrační trendy a jednotlivé politiky a přístupy k integraci přistěhovalců v Evropě. Nejprve byl nastíněn demografický vývoj v Evropě v souvislosti s možnými důsledky přistěhovalectví, poté se účastníci věnovali konkrétním příkladům, například situaci Vietnamců v České republice. Na závěr konference byly kriticky analyzovány integrační modely a politiky ve Francii, Nizozemí, Německu a České republice.

Francis LANGLADE, místostarosta francouzského města Saint-Denis a delegát národní poradní skupiny pro cizince, na konferenci vystoupil s příspěvkem o účasti cizinců a přistěhovalců na místním politickém životě.

Konference se zúčastnili také David COLEMAN, profesor demografie na Univerzitě v Oxfordu, David LITTLE, emeritní profesor aplikované lingvistiky na Trinity College v Dublinu, Tomáš HAIŠMAN, ředitel Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Eva JANSKÁ, odborná asistentka Univerzity Karlovy v oboru geografie, Thomas KUFEN z Nadace Konrada Adenauera, Brigitte LUGGIN za Zastoupení Evropské komise v České republice, Stanislav BROUČEK z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, Sabine RIEDEL, výzkumná pracovnice nadace Wissenschaft und Politik v Berlíně a docentka politologie na Univerzitě v Magdeburgu, Natasja MORITZ, zástupkyně Ministerstva vnitra Nizozemského království, a Magda FALTOVÁ, ředitelka české nevládní organizace Sdružení pro migraci a integraci.

PDF - 757.8 kb
Program
(PDF - 757.8 kb)
PDF - 64.6 kb
Profily účastníků
(PDF - 64.6 kb)

Dernière modification : 05/11/2013

Haut de page