Konference Islám a demokracie

Prestižní Prague Security Studies Institute (PSSI) uspořádal ve čtvrtek 26. ledna mezinárodní konferenci nazvanou „Islám a demokracie“. Akce se konala ve spolupráci s velvyslanectvími Francie a Spojených států amerických a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, které toto setkání hostilo.

Konference se zabývala politickým islámem, jeho vztahem k demokratickým principům a tím, jak islamistické strany ovlivňují politický vývoj v zemích, kde proběhlo tzv. „arabské jaro“, zejména pak v Egyptě a v Tunisku.

Bruno AUBERT, zástupce vedení prognostického oddělení Ministerstva zahraničí Francouzské republiky, a Stéphane LACROIX, profesor politologie na Science Po Paris, představili výsledky svého výzkumu a navrhli vládám Evropské unie několik doporučení týkajících se jižních zemí Evropské politiky sousedství. Vzhledem k současnému vývoji je posílení této politiky zcela nezbytné, a to především v ekonomické oblasti (boj proti nezaměstnanosti).

Konference se zúčastnili také Ashraf NABIH EL SHERIF, profesor politologie na egyptské American University in Cairo, Larbi SADIKI, profesor na University of Exeter, Mohamed KERROU, profesor politologie na University Tunis El Melnar, Corinna MULLIN, profesorka na School of Oriental and African Studies (SOAS) v Londýně, Cengiz GÜNAY, analytik Rakouského institutu pro mezinárodní záležitosti, a Zora HESOVÁ, analytička think tanku Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Dernière modification : 05/11/2013

Haut de page