Konference Klima: „Věda, poznání a řízení“ (Praha, 20. listopadu 2014) [fr]

Francouzský velvyslanec v České republice 20. listopadu 2014 slavnostně zahájil konferenci o klimatu „Věda, poznání a řízení“.

Tato vědecká konference se konala v rámci příprav na COP21, kterou Francie uspořádá v prosinci 2015 v Paříži. Jejím smyslem bylo objasnit širokému publiku problém klimatických změn a jejich důsledky pro naši planetu.

Pět mezinárodně uznávaných českých a francouzských vědců seznámilo publikum se stavem vědy a poznání v této oblasti a informovalo jej o podstatě mezinárodních jednání.

Projev francouzského velvyslance

Dernière modification : 25/11/2014

Haut de page