Konference Podnikatelské prostředí - Jak investovat ve Francii [fr]

V úterý 10. června 2014 se na českém Ministerstvu průmyslu a obchodu konala konference « Podnikatelské prostředí - Jak investovat ve Francii ».

Konferenci zahájil pan Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v ČR. Jejím cílem bylo představit Čechům možnosti investování a rozvíjení podnikatelských aktivit ve Francii.

Několik podkladů ke konferenci:

- zahajovací proslov pana velvyslance

- podrobný program

- představení jednotlivých mluvčí

- aktuální článek o zahraničních investicích ve Francii

Dernière modification : 07/07/2014

Haut de page