Konference k Mezinárodnímu dni žen (7. března 2014) [fr]

U příležitosti Mezinárodního dne žen uspořádala Česká ženská lobby ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím tiskovou konferenci a debatu, která se konala v pátek 7. března 2014 v Buquoyském paláci.

Mezinárodní den žen a tato konference znamenaly příležitost připomenout, že i v našich demokratických společnostech existují stereotypy a nerovnosti, proti kterým je nutné bojovat.

Číst úvodní proslov pana velvyslance.

Hlavní témata konference:

- Jana Smiggels Kavková (Forum 50%) prezentovala statistiky o nedostatečném zastoupení žen v politice a v řídících funkcích velkých firem.

- Nina Bosničová (Gender Studies) prezentovala nerovnosti na trhu práce a nástroje sladění rodinného a pracovního života.

- Jitka Poláková (ProFem) prezentovala téma násilí na ženách a alarmující výsledky výzkumu evropské agentury FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) o násilí na ženách v Evropě.

Číst: Shrnutí výsledků výzkumu v angličtině

- Ivana Königsmarková (Unie porodních asistentek – Union des sages-femmes) prezentovala téma práv žen v oblasti reprodukce a porodnictví a právní a společenské překážky, které brání výkonu povolání porodních asistentek v ČR.

Program konference.

Tisková zpráva České ženské lobby.

Dernière modification : 20/04/2016

Haut de page