Konference ke COP 21 na VŠE: "Climate and Economy: Turning Problems into Opportunities" (30. října 2015) [fr]

JPEG

Měsíc před konáním Konference OSN o změnách klimatu COP 21 Francouzské velvyslanectví v České republice spolu s VŠE a za podpory dalších pražských univerzit uspořádalo konferenci věnovanou ekonomice a klimatu a určenou především studentům, zahraničním diplomatům a doborníkům (přibližně 180 účastníků).

JPEG

JPEG - 425.7 kb
Pan Petr Musílek, Vedoucí pracoviště - Prorektor pro vědu a výzkum na VŠE
JPEG - 452.2 kb
Pan Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice

Zde si můžete přečíst velvyslancův projev

Hlavním řečníkem byl profesor Franck LECOCQ, který je ředitelem Mezinárodního centra pro výzkum v oblasti životního prostředí a rozvoje CIRED, jedním z autorů 4. a 5. zprávy IPCC (skupina III) a členem hospodářské rady pro udržitelný rozvoj Ministerstva pro životní prostředí, udržitelný rozvoj a energetiku. Jeho 45 minutový příspěvek připomněl hlavní finanční výzvy spojené s budoucí pařížskou dohodou. Na konferenci byla také zmíněna paleta stávajících finančních nástrojů, jejichž aplikace může ovlivnit ekonomické chování, a udržet tak globání nárůst teplot pod 2° C. V závěru svého příspěvku profesor Lecocq načrtl francouzský model a konstatoval, že finanční stránka nepředstavuje sama o sobě řešení: je nutné ji doplnit mimo jiné strukturálními změnami našeho životního stylu a fungování našich ekonomik.

JPEG - 407.4 kb
Pan Franck Lecocq, ředitel Mezinárodního centra pro výzkum v oblasti životního prostředí a rozvoje CIRED

(Zde si můžete přečíst příspěvek ředitele CIRED Francka Lecocqa).

Toto globální shrnutí posléze doplnil panel složený ze zástupců českého Ministerstva pro životní prostředí (představení stávajících a zamýšlených finančních nástrojů vztahujících se ke klimatu),

JPEG - 485.1 kb
Pan Jana Tůma, zástupce Ministerstva pro životní prostředí ČR.

(Zde si můžete přečíst příspěvek zástupce Ministerstva pro životní prostředí ČR Jana Tůmy).

a státní energetické společnosti ČEZ.

JPEG - 434.2 kb
Pan Ondřej Strecker, zástupce společnosti ČEZ

(Zde najdete příspěvek Ondřeje Streckera ze společnosti ČEZ).

a příspěvek francouzské společnosti Veolia Energie týkající se dopadu těchto nástrojů na její teplárenské aktivity.

JPEG - 442.7 kb
Pan Arnošt Gross, zástupce francouzské společnosti Veolia Energie v České republice

(Zde si můžete přečíst příspěvek Arnošta Grosse, zástupce francouzské společnosti Veolia Energie v České republice).

Závěrečné vystoupení zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR se více zaměřilo na výzvy spojené s případnou ztrátou konkurenceschopnosti českého průmyslu v souvislosti s přijetím nedostatečně vypracovaných nástrojů.

JPEG - 458.2 kb
Pan Jakub Vít, zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR

(Zde najdete příspěvek Jakuba Víta, zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR).

Profesor Lecocq se také setkal se členy think-tanku Glopolis a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, s nimiž mohl diskutovat o vývoji jednání a načrtnout budoucí vědecké spolupráce. Vzhledem k tomu, že moderátorkou konference byla redaktorka české pobočky evropského informačního portálu Euroactiv Adéla Denková (která se v červenci zůčastnila stáže v souvislosti s COP21), bylo zajištěno dostatečné tiskové pokrytí konference. Profesor Lecocq rovněž poskytl přibližně hodinový rozhovor ekonomickému deníku Hospodářské noviny.

Dernière modification : 03/11/2015

Haut de page