Kontakty a úřední hodiny konzulární oddělení [fr]

Poslání konzulátu

Francouzské velvyslanectví v Praze zastupuje francouzskou vládu u místní vlády.

Konzulární oddělení má za úkol hájit zájmy francouzských státních příslušníků, ať už se jedná o lidi, kteří v zemi žijí krátkodobě nebo trvale.

Na francouzský konzulát se obracejte, pokud potřebujete osobní doklady, nahlásit změny v matrice (narození, úmrtí, sňatek, rozvod atd.), ověřit podpis, nahlásit ztrátu nebo krádež osobních dokladů, zapsat do volebního seznamu, podat žádost o vyplácení důchodu pro válečné veterány, vystavit plnou moc pro hlasování ve Francii.

Francouzi žijící v České republice, registrovaní na konzulátě, zde také hlasují v případě prezidentské volby nebo referenda.

Kontakt

Adresa
Velkopřevorské náměstí 2
118 01 PRAHA 1

Poštovní schránka 102

Pro vstup do konzulátu použijte hlavní vchod do Buquoyského paláce, kde je sídlo Francouzského velvyslanectví (Velkopřevorské náměstí 2, Praha, Malá Strana)

Tramvajové linky : číslo 12, 20, 22 / stanice Hellichova nebo Malostranské náměstí

Plánek

Úřední hodiny

Od pondělí do pátku od 9h do 12h30

V roce 2018 bude konzulát zavřený v tyto sváteční dny :

Nový rok: pondělí 1. ledna
Velký pátek: pátek 30. března
Velikonoční pondělí: pondělí 2. dubna
Svátek práce: úterý 1. května
Nanebevstoupení Páně: pondělí 5. června
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje: čtvrtek 5. července
Den upálení Mistra Jana Husa: pátek 6. července
Den české státnosti: pátek 28. září
Vánoční svátky: pondělí 24. prosince, úterý 25. prosince, a středa 26. prosince

Výjimečná uzávěrky: 14.července

Dernière modification : 16/02/2018

Haut de page