Kontakty a úřední hodiny konzulární oddělení [fr]

Poslání konzulátu

Francouzské velvyslanectví v Praze zastupuje francouzskou vládu u místní vlády.

Konzulární oddělení má za úkol hájit zájmy francouzských státních příslušníků, ať už se jedná o lidi, kteří v zemi žijí krátkodobě nebo trvale.

Na francouzský konzulát se obracejte, pokud potřebujete osobní doklady, nahlásit změny v matrice (narození, úmrtí, sňatek, rozvod atd.), ověřit podpis, nahlásit ztrátu nebo krádež osobních dokladů, zapsat do volebního seznamu, podat žádost o vyplácení důchodu pro válečné veterány, vystavit plnou moc pro hlasování ve Francii.

Francouzi žijící v České republice, registrovaní na konzulátě, zde také hlasují v případě prezidentské volby nebo referenda.

Kontakt

Adresa
Velkopřevorské náměstí 2
118 01 PRAHA 1

Poštovní schránka 102

Pro vstup do konzulátu použijte hlavní vchod do Buquoyského paláce, kde je sídlo Francouzského velvyslanectví (Velkopřevorské náměstí 2, Praha, Malá Strana)

Tramvajové linky : číslo 12, 20, 22 / stanice Hellichova nebo Malostranské náměstí

Plánek

Úřední hodiny

Od pondělí do pátku od 9h do 12h30

V roce 2017 bude konzulát zavřený v tyto sváteční dny :

Nový rok: pátek 1. ledna
Velký pátek: pátek 14. března
Velikonoční pondělí: pondělí 17. dubna
Svátek práce: pondělí 1. května
Nanebevstoupení Páně: pondělí 5. června
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje: středa 5. července
Den upálení Mistra Jana Husa: čtvrtek 6. července
Den české státnosti: čtvrtek 28. září
Den boje za svobodu a demokracii: pátek 17. listopadu
Vánoční svátky: pondělí 25. prosince a úterý 26. prosince.

Výjimečná uzávěrky: 14.července

Dernière modification : 20/01/2017

Haut de page