Konzulární oddělení [fr]

Poslání konzulátu

Francouzské velvyslanectví v Praze zastupuje francouzskou vládu u místní vlády.

Konzulát (nebo-li konzulární oddělení) má za úkol hájit zájmy francouzských státních příslušníků, ať už se jedná o lidi, kteří v zemi žijí krátkodobě nebo trvale.

Na francouzský konzulát se obracejte, pokud potřebujete osobní doklady, nahlásit změny v matrice (narození, úmrtí, sňatek, rozvod atd.), ověřit podpis, nahlásit ztrátu nebo krádež osobních dokladů, zapsat do volebního seznamu, podat žádost o vyplácení důchodu pro válečné veterány, vystavit plnou moc pro hlasování ve Francii.

Francouzi žijící v České republice, registrovaní na konzulátě, zde také hlasují v případě prezidentské volby nebo referenda.

Kontakt

Kontaktujte nás

Tel.: (+420) 251 17 17 11

Fax : (+420) 251 17 17 40

Adresa
Velkopřevorské náměstí 2
118 01 PRAHA 1

Poštovní schránka 102

Vchod do konzulátu je situován vedle hlavního vchodu do Buquoyského Paláce, sídla Francouzského velvyslanectví (Velkopřevorské náměstí 2, Praha, Malá Strana)

Tramvajové linky : číslo 12, 20, 22 / stanice Hellichova nebo Malostranské náměstí

Plánek

Úřední hodiny

Od pondělí do pátku od 9h do 12h30

V roce 2013 bude konzulát zavřený v tyto sváteční dny :

Velikonoční pondělí: pondělí 1. dubna
Svátek práce: středa 1. května
Den osvobození od fašismu: středa 8. května
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje: pátek 5. července
Státni svátek: pátek 12. července
Státni svátek: pondělí 28. říjen
Svátek všech svatých: pátek 1. listopadu
Vanoční svátky : úterý 24. prosince, středa 25. prosince, čtvrtek 26. prosince

Dernière modification : 10/08/2016

Haut de page