Koronavirus 2019 – nCoV – Návratové operace přímým leteckým spojením organizované Francií (3. února 2020) [fr]

Paříž, 3. února 2020

PROHLÁŠENÍ 
MINISTERSTVA PRO EVROPU
 A ZAHRANIČNÍ VĚCI

Koronavirus 2019 – nCoV – Návratové operace přímým leteckým spojením organizované Francií

JPEG

V reakci na krizi spojenou s koronavirem 2019-nCoV, jíž se zabývá ministerstvo zdravotnictví, naplánovalo ministerstvo pro Evropu a zahraniční věci, v součinnosti s ministerstvy zdravotnictví, vnitra a obrany, návratovou operaci přímým leteckým spojením z Wu-chanu (Čína) na evropské území pro státní příslušníky Francie, evropských zemí a partnerských států, kteří o to projevili zájem.

Francie, v duchu evropské solidarity a za účelem nabídnutí evropským státům možnosti využití francouzských letů jejich státními příslušníky, kteří o to projeví zájem, aktivovala dne 28. ledna Mechanismus civilní ochrany EU. V rámci toho ihned přistoupila k plánování návratových operací cizích státních příslušníků, zejména těch z evropských států.

První let na palubě vojenského letadla jednotky Escadron de transport Esterel (Airbus A340) odletěl z Wu-chanu 31. ledna 2020 a umožnil návrat 180 francouzských státních příslušníků.

Druhý let, civilní (Airbus A380), vzlétl rovněž z Wu-chanu a přistál v Istres dne 2. února 2020 ve 14h30, a to s 291 osobami na palubě, jež byly státními příslušníky celkem 30 států, včetně Francie. Jednalo se konkrétně o:


- 254 cestujících: 64 francouzských státních příslušníků a jejich rodinných příslušníků a dále 190 cizinců, z nichž 135 bylo státními příslušníky Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Švédsko) a 55 státními příslušníky třetích zemí (Brazílie, Gruzie, Mauricius, Mexiko, Peru, Rwanda, Severní Makedonie, Seychely, Spojené království, Srbsko, Švýcarsko);

- 37 osob doprovodného personálu, z nichž bylo 31 Francouzů (25 státních úředníků, 6 zástupců nájemce stroje) a 6 konzulárních úředníků třetích zemí.
Oba dva stroje najaté francouzskou vládou rovněž dopravily do Wu-chanu zdravotnický materiál, jenž byl darem Francie pro Čínu na boj s krizí spojenou s koronavirem.

Na žádost dotčených států se většina evropských státních příslušníků vydala bezprostředně po příletu do Francie na cestu do své vlasti.

Celou operaci doprovázela přísná hygienická opatření. Hlavním z nich je 14 denní karanténa, ve které musí po příjezdu zůstat jak francouzští státní příslušníci, tak i cizinci, kteří zůstali na francouzském území.

Operace byla organizována krizovým a podpůrným centrem (CDCS) ministerstva pro Evropu a zahraniční věci, v součinnosti s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem obrany a ministerstvem vnitra. Zároveň probíhala po celou dobu úzká spolupráce se zahraničními partnery, zejména s evropskými institucemi, zúčastněnými členskými státy Evropské unie a třetími zeměmi.

Francie podtrhuje efektivní spolupráci s čínskými úřady, díky které bylo možné zajistit hladký průběh celé operace. Ministr Jean-Yves Le Drian již o tom také hovořil se svým čínským protějškem Wang I.

Ministerstvo pro Evropu a zahraniční věci nadále věnuje mimořádnou pozornost obavám našich spoluobčanů v zahraničí. V reakci na krizi spojenou s koronavirem zůstávají od 23. ledna naše velvyslanectví v Pekingu, generální konzulát ve Wu-chanu i oddělení ministerstva mobilizovány. Generální konzulát Francie ve Wu-chanu je v nepřetržitém kontaktu s našimi spoluobčany v provincii Chu-pej a bedlivě sleduje jejich situaci. Ministr veřejně ocenil práci oddělení krizového a podpůrného centra ministerstva pro Evropu a zahraniční věci, oddělení našeho velvyslanectví v Pekingu i generálního konzulu ve Wu-chanu, která „jednala příkladně“ a „byla k dispozici naším spoluobčanům, aby jim poskytla útěchu a pomohla jim s návratem do vlasti“.

Koronavirus 2019 – nCoV – Návratové operace přímým leteckým spojením organizované Francií

Dernière modification : 10/03/2020

Haut de page