Koronavirus: Opatření přijatá českými orgány (25. února 2020) [fr]

Pro obdržení informací o aktuální situaci v České republice, o opatřeních přijatých českými orgány nebo o místních doporučeních pro případ vašeho pobytu v oblastech, kde byl výskyt viru potvrzen, navštivte: http://www.szu.cz/

PNG

Photo: © MEAE/Jonathan Sarago

Veškeré informace týkající se situace a přijatých opatření ve Francii jsou k dispozici na webových stránkách francouzské vlády.

Dernière modification : 10/03/2020

Haut de page