Kulatý stůl: Přímá volba prezidenta republiky [fr]

Kulatý stůl

Přímá volba prezidenta republiky: jaké důsledky?

Čtvrtek 21. června 2012, 13:30 – 17:00
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Aula 215, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Francouzské velvyslanectví a ústav CEFRES pořádají v prostorách Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy kulatý stůl na téma přímé prezidentské volby a jejích důsledků.

Od roku 2013 již prezidenta České republiky nebude volit Parlament, ale občané v přímé volbě. Prováděcí zákon se nyní teprve připravuje, a vyvstává tak mnoho otázek. Jakou úlohu budou hrát politické strany? Jak bude probíhat výběr kandidátů? Jakým způsobem bude financována volební kampaň? Jaké důsledky přinese přímá volba pro české instituce a jak ovlivní rovnováhu mocí?

Na tyto otázky se s ohledem na zkušenosti s přímou volbou ve Francii a na Slovensku pokusí odpovědět přítomní politologové a právníci. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský shrne dosavadní debaty a pohovoří o právnických problémech spojených s novým způsobem volby prezidenta.

Kulatého stolu se zúčastní také Daniel Bourmaud z Université Montesquieu Bordeaux IV a Lukáš Macek ze Sciences Po Paříž.

Simultánní tlumočení mezi francouzštinou a češtinou je zajištěno.

Přihlásit se můžete do 18. června u paní Louise Métrich na adrese louise.metrich@diplomatie.gouv.fr nebo na tel. č. 251 17 17 03.

PDF - 133.8 kb
Program Kulatého stolu
(PDF - 133.8 kb)

Dernière modification : 05/11/2013

Haut de page