Kulatý stůl k Mezinárodnímu dni žen [fr]

13. března 2012, 9-11h
Francouzské velvyslanectví

U příležitosti Mezinárodního dne žen uspořádalo Francouzské velvyslanectví v České republice kulatý stůl na téma „Ženy v aktivním životě“. Předmětem expertních příspěvků a následné diskuze byla v první řadě bilance současné pozice žen na trhu práce, dopadů diskriminace a dělení povolání na mužská a ženská. Hlavním bodem setkání byla diskuse o mechanismech slaďování profesního a soukromého života umožňující přístup žen k vedoucím pozicím ve státní správě i v soukromém sektoru. Všechny body byly nahlíženy ze srovnávací česko-francouzské perspektivy.

Kulatý stůl zahájili svými příspěvky pan Pierre Lévy, velvyslanec Francie v České republice, paní Lucie Zachariášová z Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Ministerstva práce a sociálních věcí, ředitel pro lidské zdroje Komerční banky David Formánek a sociolog a zastupitel městské části Praha 2 Michal Uhl.

Pozvání do diskuse přijali zástupkyně a zástupci vládních i nevládních organizací zaměřených na podporu rovných příležitostí, ale i představitelky a představitelé soukromých firem a médií. Diskuze se zúčastnily například místopředsedkyně Senátu PS ČR Alena Gajdůšková, ředitelka Fóra 50% Jana Smiggels Kavková a ředitelka oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR Alena Křížková.

Dále k tématu:
Jak se Francie zasazuje o rovnost žen a mužů v politice
Francouzské ženy v aktivním životě
Ženy/muži: statistiky ve Francii

Dernière modification : 05/11/2013

Haut de page