L’Ambassadeur a reçu la médaille de la Communauté des Légionnaires tchécoslovaques (Ambassade de France - 6 septembre 2016) [cs]

Vážený pane předsedo,

Vážené dámy a pánové,

Je mi nesmírnou ctí, že mi Československá obec legionářská udělila svou pamětní medaili.

Jak jsem již řekl úvodem, hluboce se skláním před československými legionáři a oběťmi, které přinesli na bojištích první světové války i v dobách pozdějších.

Velice si rovněž vážím práce Československé obce legionářské a jejího úsilí o prostředkování historie dnešním generacím.

Za unikátní v tomto ohledu považuji projekt Legiovlak, jehož zahájení v Praze jsem byl přítomen.

V červnu loňského roku jsem měl rovněž tu čest provázet předsedu vlády Bohuslava Sobotku při jeho návštěvě Darney a uctít památku československých legionářů.

Násilí rozpoutané v těsném sousedství Evropy a teroristické útoky, k nimž v posledních měsících došlo ve Francii i jinde v Evropě, nám připomínají, že je třeba mír a nejzákladnější lidská práva a svobody trvale chránit.

I sto let po bitvě u Verdunu a sedmdesát jedna let po skončení druhé světové války je tudíž nezbytné válečné hrůzy a oběti, které naši předci přinesli míru, demokracii a svobodě, připomínat.

Vážené dámy a pánové, děkuji vám upřímně za tuto poctu.
Vzpomínka na tyto slavnostní okamžiky mne bude provázet i po mém blížícím se odjezdu z České republiky.

Děkuji vám.

Dernière modification : 07/09/2016

Haut de page