Pařížské mírové fórum (11. až 13. listopadu 2018) [fr]

Pařížské mírové fórum (11. až 13. listopadu 2018) si klade za cíl nalézt pro lídry planety další konkrétní a inovativní řešení výzev, jimž čelí globální řízení světa.

Po dobu tří dnů budou mít účastníci z celého světa příležitost

-  se během diskuzí obrátit na hlavy států a vlád nebo vedoucí mezinárodních organizací a představit jim svá řešení problémů globálního řízení,
-  diskutovat s experty všech partnerů o řešeních těchto výzev,
-  setkat se s dalšími účastníky během networkingových akcí, které budou všichni moci iniciovat díky budoucí digitální aplikaci,
-  účastnit se setkání nositelů projektů a pomáhat jim s koncepcí jejich řešení mezinárodních výzev,
-  iniciovat setkání pracovních skupin zaměřených na mezinárodní problémy.

Účastníci budou moci hovořit s aktivisty ze subsaharské Afriky stejně jako s novináři z Latinské Ameriky, s podnikateli z asijských zemí a s diplomaty z celého světa.

Program 1. ročníku Pařížského mírového fóra v angličtině

Dernière modification : 29/11/2018

Haut de page