Meda Mládková komandérem Řádu za zásluhy [fr]

Velvyslanec Francie v České republice pan Pierre Lévy předal 3. prosince 2012 paní Medě Mládkové insignie komandéra Řádu za zásluhy. Slavnostní předání se uskutečnilo v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze.

Vyznamenání je oceněním činnosti paní Medy Mládkové, která se zasadila o šíření současného umění a svobody uměleckého projevu obecně.

Meda Mládková žila od roku 1948 v emigraci. Po celou dobu svého života v zahraničí, nejdříve ve Švýcarsku, později ve Francii a nakonec ve Spojených státech, pomáhala krajanům. Jako zakladatelka časopisu Současnost a prvního československého exilového nakladatelství Edition Sokolova přispívala k šíření děl československých intelektuálů. Později díky své sběratelské vášni podporovala umělce pronásledované komunistickým režimem, jejichž díla s manželem nakupovala. Od roku 1989 hledala v Praze prostory vhodné pro vytvoření muzea moderního umění, aby mohla své sbírky zpřístupnit veřejnosti. Muzeum Kampa, které řídí Nadace Jana a Medy Mládkových, se od svého otevření v roce 2003 stalo významnou institucí v českém i mezinárodním kulturním prostředí.

Náklonnost Medy Mládkové k Francii má jak osobní, tak profesní důvody. V roce 1954 se tam usadila, aby mohla studovat na Sorbonně a na Ecole du Louvre. Potkala tam svého pozdějšího manžela, Jana Mládka, a tamtéž se stala přítelkyní malíře Františka Kupky, který je předním umělcem jejích sbírek.

Meda Mládková je frankofil dokonale ovládající francouzský jazyk. Prostřednictvím výstav moderního a současného umění představuje návštěvníkům velice kvalitní umělecký program, jehož věhlas zdaleka překračuje hranice českého státu. Tyto výstavy nezapomínají ani na francouzské či na francouzsky hovořící umělce.

Řád za zásluhy je francouzský řád založený v roce 1963 generálem Charlesem de Gaullem. Je oceněním za mimořádné zásluhy, vojenské nebo civilní, prokázané francouzskému národu. Má tři hodnosti : rytíř, důstojník a komandér a dvě kategorie : velkodůstojník a velkokříž. Mezi českými osobnostmi, které byly vyznamenány Řádem za zásluhy, jsou například bývalí velvyslanci ve Francii Jaroslav Šedivý, Pavel Fischer a Petr Janyška, nebo intelektuálové jako novinář Petr Uhl, překladatel Karel Kraus a politolog Jacques Rupnik.

Číst proslov pana velvyslance

Dernière modification : 15/08/2016

Haut de page