Mezinárodní den lidských práv - 10. prosinec

Prohlášení francouzského ministerstva zahraničních věcí (10. prosince 2013).

U příležitosti výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ve svém sídle na Quai d’Orsay seminář na téma boje proti násilí páchanému na ženách.

Dále bude 12. prosince slavnostně předána Cena Francouzské republiky za lidská práva, kterou uděluje národní poradní komise pro lidská práva, jíž předsedá ministr pro evropské záležitosti Thierry Repentin.

Lidská práva představují zakládající hodnotu Francouzské republiky a jsou úhelným kamenem naší diplomatické činnosti.

V Radě OSN pro lidská práva, kam byla Francie zvolena v listopadu t. r., hodlá prosazovat nejvyšší standardy ochrany lidských práv a učinit vše pro zajištění jejich všeobecnosti a účinného uplatňování.

V Radě bezpečnosti, jíž Francie v současné době předsedá, se rovněž zasazujeme o ochranu civilních obyvatel všude ve světě, zejména pak v Sýrii a ve Středoafrické republice. Prioritními oblastmi naší činnosti jsou propagace práv žen a ochrana novinářů.

Dernière modification : 11/12/2013

Haut de page