Mezinárodní den žen: Velvyslanec uspořádal v Buquoyském paláci slavnostní setkání (7. března 2019) [fr]

Velvyslanec Francie ve spolupráci s Českou ženskou lobby přijal 7. března v Buquoyském paláci hosty u příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen. Přišly osobnosti z oblasti politiky, diplomacie, byznysu, médií i z Akademie věd, převážně ženy.

Velvyslanec ve svém projevu připomněl, že Francie se významně zasazuje o obranu ženských práv: « Jedná se o boj proti všem formám násilí na ženách, proti stereotypům a diskriminaci na základě pohlaví. » Paní Eliška Kodyšová, předsedkyně České ženské lobby, přednesla svůj projev o problematice nerovnosti mezi muži a ženami v České republice i v zahraničí.

Velvyslanectví následně uspořádalo debatu na téma kvót v byznysu a v politice za přítomnosti tří diskutujících žen: paní Alice Undusové, výkonné ředitelky Svazu českého leteckého průmyslu (SČLP), paní Veroniky Šprincové, ředitelky Fóra 50 %, a paní Pavlíny Žákové, ekonomické poradkyně Zastoupení Evropské komise v České republice. Následovalo zahájení recepce v salonech.

Dernière modification : 08/03/2019

Haut de page