Mezinárodního dne žen (8. března 2018) [fr]

Velvyslanec vyzdvihl závazek francouzské vlády bojovat za práva žen a proti všem formám násilí na ženách. Paní Jana Kavková poté seznámila s činností nevládní organizace Česká ženská lobby (Czech Women’s lobby), jíž předsedá.

Postavení žen v české ekonomice přítomným přiblížila paní Lenka Formánková ze Sociologického ústavu Akademie věd. Místopředsedkyně Občanského sdružení ROSA, paní Zdena Prokopová, se věnovala tématu násilí na ženách. O ženách a migraci hovořila paní Eva Čech Valentová ze Sdružení pro integraci a migraci a paní Claudie Laburdová ze sdružení Manushe pak seznámila s postavením romských žen v České republice.

Dernière modification : 10/03/2018

Haut de page