Návštěva 61. národního ročníku IHEDN v Praze

61. národní ročník Nejvyššího institutu studií národní obrany (IHEDN- Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale) navštívil ve dnech 29. března až 1. dubna 2009 Prahu. Tématem letošního roku bylo „Evropská unie na cestě k vnitřní a vnější bezpečnosti“. Seznámení se s postoji českých představitelů, jejichž země momentálně předsedá Radě EU, bylo neobyčejně zajímavé pro posluchače tohoto ročníku.

Po historické zastávce na slavkovském bojišti byl pobyt zaměřen na několik přednášek uspořádaných v reprezentativních prostorách Francouzského velvyslanectví a ve Francouzském institutu v Praze. Vysocí představitelé českého ministerstva obrany, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva průmyslu a obchodu, jakož i několik zástupců veřejné společnosti referovali o situaci v České republice a francouzsko-českých vztahů. Návštěva kolínské továrny TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) dne 31. března umožnila pochopit extenzitu průmyslé zástavby ČR a partnerství v ekonomické oblasti.

Jeho Excelence pan Charles Fries připomněl během recepce historii JPEG Buquoyského paláce a také se zmínil o historickém setkání v roce 1989 mezi prezidentem Francouzské republiky panem François Mitterand(em) a tehdejším československým disidentem Václavem Havlem, který se následně stal prvním prezidentem České republiky.

První ročník IHEDN byl otevřen v roce 1948. IHEDN nahrazuje Školu nejvyšších studií národní obrany pro důstojníky a vysoké funkcionáře založenou v roce 1936. IHEDN rozšiřuje pole působnosti svého předchůdce o ekonomické odvětví, o odboráře a o volené zástupce.

JPEG

Národní ročník Institutu čítá na 90 posluchačů ze tří hlavních profesních kategorií: vojáci, vysocí úředníci a osobnosti z veřejného života. Úkolem institutu je umožnit posluchačům, aby se obeznámili se situací v oblasti obrany a pochopili její principy a získali, díky celosvětové vizi obohacující vojenské hledisko o civilní, ekonomický, sociální a kulturní rozměr, vzdělání v oblasti obrany.

JPEG

Dernière modification : 07/04/2009

Haut de page