Návštěva Ústeckého kraje (13. července 2020) [fr]

Velvyslanec se v tomto kraji zastavil ve dvou městech: v Ústí nad Labem a v Litoměřicích.

V Ústí nad Labem nejprve navštívil společnost Aperam, která vyrábí trubky z nerezové oceli a kde jej přijal generální ředitel Sébastien Armando.

Poté velvyslanec konstruktivně pohovořil s panem Petrem Nedvědickým, primátorem města Ústí nad Labem, a s dalšími představiteli města. Poobědval s hejtmanem Ústeckého kraje panem Oldřichem Bubeníčkem, který mu kraj představil ve vší jeho rozmanitosti.

Odpoledne se delegace velvyslanectví přesunula do Litoměřic, města, které je pro svou krásu někdy nazýváno „malá Praha“. Velvyslance přijal pan Ladislav Chlupáč, senátor a starosta města Litoměřice, který jej z věže domu Kalich seznámil s architektonickou rozmanitostí Litoměřic, dále jej provedl výstavou o podzemní továrně Richard, kterou Němci vybudovali v blízkosti města během druhé světové války, a představil mu spolupráci Litoměřic s francouzským městem Armentières. Program zakončila návštěva Výzkumné infrastruktury pro geotermální energii RINGEN, kde ředitel výzkumu Antonín Tym představil projekt geotermálních vrtů.

Dernière modification : 17/07/2020

Haut de page