Návštěva francouzského velvyslance na atmosférické stanici v Křešíně u Pacova [fr]

Francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian navštívil v pondělí 18. května atmosférickou stanici v Křešíně u Pacova, kde s ředitelem centra CzechGlobe Michalem V. Markem jednal o možnostech vzájemné spolupráce.

Atmosférická stanice je v rámci Evropy jedinečná. Slouží mimo jiné jako národní monitorovací bod výskytu a dálkového přenosu skleníkových plynů, vybraných znečišťujících látek a základních meteorologických charakteristik. Tvoří ji především 250 m vysoký stožár vybavený meteorologickými senzory, přístroji pro analýzu plynů a systémem pro odebírání vzorků. Stanice je součástí celoevropské sítě ICOS. Spolu se sousedící observatoří Košetice specializující se na sledování kvality ovzduší a jeho výzkum tvoří sdruženou stanici Košetice / Křešín u Pacova. Monitorovací infrastruktura sdružené stanice centra CzechGlobe se dále skládá z malého povodí a věže pro měření ekosystémové výměny CO2, jež umožňují výzkum lokálních dopadů změny klimatu.

Profesor Michal V. Marek a velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian hovořili zejména o agendě mezinárodní konference o klimatu COP21, již bude od 30. listopadu do 11. prosince hostit francouzská vláda v Paříži. Tato konference bude zcela zásadní událostí a její výsledek bude mít ještě větší význam než konference v Kjótu v roce 1997, neboť jejím cílem je dosáhnout nové mezinárodní klimatické dohody, která se bude vztahovat na všechny země a umožní udržet globální oteplování pod hranicí 2°C. Francie bude tedy na mezinárodním poli hrát hlavní úlohu ve snaze zajistit shodu mezi různými pohledy na věc a usnadnit nalezení konsenzu jak v rámci OSN, tak uvnitř EU, která je také významným hráčem při jednáních o klimatu. Výsledky výzkumu centra CzechGlobe jsou jedním z vědeckých příspěvků pro politické představitele, kteří se konference zúčastní.

Dernière modification : 22/05/2015

Haut de page