Návštěva francouzského velvyslance v Olomouci (30. září 2015)

30. září 2015 velvyslanec navštívil město Olomouc.

Den začal setkáním s primátorem města Antonínem Staňkem. Rozhovor se týkal vztahů Olomouce s francouzským městem Antony, francouzských podniků působících v Olomouci a výuky francouzštiny na místních základních školách.

JPEG

Program pokračoval rozhovorem s Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje, který velvyslanci představil hospodářské, geografické a kulturní zvláštnosti regionu.

JPEG

Velvyslanec následně navštívil Slovanské gymnázium Olomouc. Setkal se s ředitelem Radimem Sloukou, jeho zástupcem Miroslavem Vývodou a také s vyučujícími bilingvní sekce. Poté si ve francouzštině pohovořil se studenty.

JPEG

Program v Olomouci byl zakončen setkáním s Jiřím Lachem, děkanem Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Marií Voždovou, vedoucí Katedry romanistiky, vyučujícími a studenty oboru Francouzská filologie.

JPEG
JPEG

Dernière modification : 18/12/2015

Haut de page