Návštěva pařížského policejního prefekta (13.-15. listopadu 2013)

Policejní prefekt hl. m. Paříže Bernard BOUCAULT a prefekt a generální tajemník odpovědný za obranu a civilní ochranu regionu Ile-de-France Jean-Paul KIHL navštívili Prahu ve dnech 13.-15. listopadu 2013.

Pařížský policejní prefekt odpovídá za bezpečnost osob a majetku ve francouzském hlavním městě i za civilní ochranu (záchranný bezpečnostní systém). Zajišťuje veřejný pořádek a koordinuje řízení v případě živelných, technologických, hygienických aj. krizí v regionu Ile-de-France, který tvoří 8 departmánů. Jeho hlavním spolupracovníkem je generální tajemník odpovědný za obranu a civilní ochranu území Ile-de-France.

Pánové Boucault a Kihl se v Praze setkali s představiteli ministerstva vnitra, Magistrátu hl. m. Prahy, Hasičského záchranného sboru, ředitelství Povodí Vltavy a Policie ČR.

Cílem návštěvy bylo detailní seznámení se s prostředky ochrany obyvatelstva a postupy krizového řízení, které české úřady a záchranné složky nasadily do boje s velkými povodněmi a jejich důsledky v letech 2002 a 2013. Návštěva byla také příležitostí k výměně zkušeností, neboť region Ile-de-France je rovněž oblastí se zvýšeným rizikem povodní.

Poslechnout si rozhovor s pány Boucaultem a Kihlem na Radio Prague (francouzsky).

Dernière modification : 25/01/2017

Haut de page