Návštěva velvyslance na Generálním ředitelství celní správy [fr]

Jeho Excelence pan Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice, přijal dne 13. února 2014 pozvání pana Generálního ředitele Generálního ředitelství celní správy, pana Pavla Novotného, k přátelskému setkání a seznámení s činností Celní správy.

V rámci návštěvy si pan velvyslanec i zástupci Ekonomického oddělení vyslechli prezentace o aktivitách Celní správy v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví a v boji proti porušování Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Součástí prezentací byla i ukázka zabavených padělků a některých vzácných druhů zvířat a rostlin zadržených na českých hranicích.

Pan velvyslanec se svým doprovodem následně navštívil také celně-technické laboratoře, které jsou jedním z pěti špičkových pracovišť Celní správy v České republice. Mohl si tak za doprovodu odborníků osobně prohlédnout místa, kde se testují kvalitativní vlastnosti a složení nejrůznějších produktů, včetně nechvalně proslulých vzorků metanolu. Tento zajímavý a zároveň velmi poučný program návštěvy byl následně zakončen společným obědem s panem Generálním ředitelem a jeho zástupkyní.

Tato návštěva je součástí dlouhodobé bilaterální spolupráce s českými celníky, která byla navázána již v době těsně před vstupem České republiky do Evropské unie. Od té doby se uskutečnila řada setkání a vzájemných návštěv na odborné i vedoucí úrovni. Mimo jiné také umožnila zorganizovat na podzim loňského roku již čtvrtý ročník Francouzsko-českého kolokvia o vymáhání práv duševního vlastnictví.

Dernière modification : 07/07/2014

Haut de page