Návštěva velvyslance v Brně (1. a 2. listopadu 2016) [fr]

1. a 2. listopadu 2016 navštívil velvyslanec Brno (Jihomoravský kraj).

Při této příležitosti si prohlédl středoevropské inovační centrum IBM. V rámci dalšího vzdělávání nabízí toto centrum od roku 2008 zaměstnancům, kteří mají na starost frankofonní klientelu IBM, kurzy francouzštiny. Od roku 2014 se rozvíjí úzká spolupráce s Francouzským institutem v Praze, jejímž smyslem je šíření francouzštiny v podnikatelském prostředí a také složení zkoušky z francouzštiny úrovně Delf Pro.

Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice, a Jeff Stangelang, ředitel středoevropské inovační centrum IBM.
 Vincent Gambin, středoevropské inovační centrum IBM, Charles Malinas, velvyslanec francie v České republice, a Jeff Stangelang, ředitel středoevropské inovační centrum IBM.

Na závěr prvního dne svého brněnského pobytu se velvyslanec setkal s Petrem Dytrtem, předsedou sdružení Gallica, které sdružuje profesory francouzštiny.
Hovořili spolu o výuce francouzštiny na vysokých školách.

Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice, a Petr Dytrt, předseda sdružení Gallica, které sdružuje profesory francouzštiny.

2. listopadu ráno navštívil velvyslanec gymnázíum Matyáše Lercha, kde se setkal s jeho ředitelem Petrem Kovačem a s profesory dvojjazyčné francouzsko-české sekce. Následovalo setkáníl se studenty dvojjazyčné sekce, kteří si pro tuto příležitost nastudovali frankofonní divadelní hru.

Program velvyslance pokračoval rozhovorem s paní Annou Šabatovou, ombudsmankou České republiky.

JPEG - 753.5 kb
Charles malinas, velvyslanec Francie v České republice, Anna Šabatová, ombudsmanka České republiky.

Velvyslance pak na magistrátu přijal primátor města Petr Vokřál. Jejich rozhovor se týkal spolupráce Brna s městem Rennes, která vloni oslavila 50. výročí svého trvání. Mluvili také o hospodářských a kulturních vazbách mezi Francií a Brnem. Jednání se zúčastnil předseda představenstva Regionální hospodářské komory v Brně, Miloš ŠkrdlÍk, a také majitel podniku PEaPE METAL, Rudolf Peřinka.

Z leva do prava: Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice, Florence Saint-Ygnan, Atašé pro francouzský jazyk, Miloš ŠkrdlÍk, předseda představenstva Regionální hospodářské komory v Brně, Rudolf Peřinka, majitel podniku PEaPE METAL, Petr Vokřál, primátor města a tlumočnice.
Petr Vokřál, primátor města, a Charles malinas, velvyslanec Francie v České republice.
Petr Vokřál, primátor města, a Charles malinas, velvyslanec Francie v České republice.

Následovalo setkání s Pavlem Rychetským, předsedou Ústavního soudu, který velvyslance seznámil s posláním a kompetencemi této instituce v českém právním systému.

JPEG - 1.2 Mb
Charles malinas, velvyslanec Francie v České republice, a Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu

Návštěvu v Brně zakončila prohlídka slavné vily Tugendhat, zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

JPEG

Dernière modification : 15/11/2016

Haut de page