Návštěva velvyslance v Brně (7.-8. prosince 2016) [fr]

Velvyslanec navštívil Brno ve dnech 7. a 8. prosince 2016.

Svůj program zahájil vpodvečer 7. prosince v prostorách pobočky IBM Brno u příležitosti předání diplomů DELF Pro (Diplom DELF profesionální verze) a DFP (Diplom z odborné francouzštiny). Velvyslanec hovořil s Jeffrem Stangelandem, ředitelem brněnské filiálky IBM (středoevropské inovační centrum), a s Vincentem Gambinem, ředitelem odboru Francie.

Zleva doprava: Chloë Rébéna (jednatelka pověřená propagací francouzského jazyka u IBM Brno), Florence Saint-Ygnan (atašé pro francouzský jazyk a Frankofonii), Midou Benterari (pedagogický koordinátor Francouzského institutu v Praze), Sylvie Prokešová (profesorka u IBM), Vincent Gambin, ředitel odboru Francie u IBM, a Jeffrey Stangeland, ředitel brněnské filiálky IBM (středoevropské inovační centrum)

Poté velvyslanec navštívil Francouzskou alianci v Brně a zúčastnil se vernisáže výstavy fotografií Iriny Vaagové nazvanou "Quelque part chez moi / Někde doma ", a to v přítomnosti Kateřiny Šimáčkové a Erika Bauda, předsedkyně a ředitele Aliance.

JPEG - 52.7 kb
zleva doprava: Irina Vaagová (umělecká fotografka), Tereza Uřičářová (koordinátorka Alliance pro výuku a administrativu), Kateřina Šimáčková (předsedkyně Aliance), Éric Baude (ředitel Aliance).

Dopoledne 8. prosince ředitel Radimír Vrba přivítal velvyslance ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC). Profesoři Vrba, Drbohlavová et Spousta jej provedli institutem a seznámili jej se svými výzkumnými činnostmi v oblasti vlastností materiálů. Ukázali mu také laboratoře CEITEC Nano.

Ředitel Radimír Vrba přivítal velvyslance ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC)

Návštěvu v Brně zakončil velvyslanec prohlídkou francouzského podniku Poclain Hydraulics, která rovněž sídlí v Brně, a to po boku jejího ředitele Laurenta Déona.

JPEG - 3.1 Mb
Pierre Farineau, zastupce ekonomického rady, Laurent Déon, ředitel, Poclain Hydraulics, Charles Malinas, velvyslance Francie v České republice, Mathieu Wellhoff, Atašé pro vědu a vysoké školy.

Dernière modification : 09/02/2017

Haut de page