Návštěva velvyslance v Dijonu (20. a 21. září) [fr]

Velvyslanec uskutečnil dvoudenní návštěvu v Dijonu, na níž ho doprovázeli Luc Lévy, ředitel Francouzského institutu v Praze, a Claire Camdessus, ředitelka Business France v České republice.

Návštěvu zahájil 20. září prohlídkou Musée des Beaux-Arts za přítomnosti jeho ředitele Davida Liota. Velvyslanec poté zamířil do Lycée Carnot, kde se setkal se žáky české sekce, která brzy oslaví sté výročí své existence a je symbolem francouzsko-českých styků. Institut politických věd « Sciences Po Dijon » uspořádal s velvyslancem debatu na téma « Francie, Česká republika a budoucnost Evropy », po níž následovala diskuze se studenty Sciences Po. Na závěr celého dne proběhla prezentace projektu CzechEmploi v sídle Dijon Métropole.

21. září se velvyslanec sešel se zástupci místních politických a ekonomických kruhů. Nejdříve jej přijal Bernard Schmeltz, prefekt regionu Bourgogne-Franche-Comté. Navštívil Obchodní a průmyslovou komoru v Dijonu, kde se setkal s Patrickem Ayachem, místopředsedou regionu. Následně hovořil se zástupci místních podniků a seznámil je s přednostmi českého trhu v době hospodářského růstu.

Dernière modification : 02/10/2018

Haut de page