Návštěva velvyslance v Olomouci (26. a 27. června 2018) [fr]

Les 26 et 27 juin 2018, l’Ambassadeur a visité la ville d’Olomouc.

Návštěvu zahájil setkáním s prvním náměstkem primátora Marinem Majorem. Pohovořili spolu o vzájemných vztazích Olomouce s francouzským městem Antony, o francouzských společnostech, které zde sídlí, jakož i o výuce francouzského jazyka v místních institucích.

JPEG

Poté měl velvyslanec možnost prohlédnout si hlavní náměstí, olomoucký orloj i fontánu českého sochaře Ivana Theimera, který od roku 1968 žije ve Francii. V neposlední řadě mohl velvyslanec obdivovat i olomouckým sloup Nejsvětější trojice, který se na náměstí tyčí od konce morové epidemie v roce 1740 a od roku 2000 je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.

Další na programu bylo setkání s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, návštěva katedrály a arcidiecézního muzea. V návaznosti na to se velvyslanec setkal s Petrem Papouškem, předsedou Federace židovských obcí v ČR.

Druhý den navštívil velvyslanec Slovanské gymnázium Olomouc. Zde se setkal s ředitelem Radimem Sloukou, vedoucí francouzské sekce Zuzanou Majerovou a dalšími učiteli česko-francouzského oddělení. Nakonec se ve škole setkal i s žáky u příležitosti diskuse vedené ve francouzštině.

S ředitelem společnosti Holice Vladanem Hlaváčkem velvyslanec navštívil dva výrobní závody elektrických generátorů. Společnosti Holice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji a největším výrobcem elektrických generátorů v České republice.

Na závěr svého pobytu se velvyslanec setkal s rektorem Univerzity Palackého v Olomouci, ředitelem Katedry romanistiky Danielem Nemravou a dalšími profesory francouzského jazyka a literatury.

Dernière modification : 22/08/2019

Haut de page