Návštěva velvyslance v Ostravě (2. - 3. listopadu 2016) [fr]

2. listopadu navštívil velvyslanec Ostravu, aby se tam zúčastnil slavnostního zahájení Francouzských dnů, které pořádá Francouzská aliance v Ostravě. Během večera vystoupil se svým představením francouzský mim Laurent Decol.

Francouzský mim Laurent Decol
Francouzský mim Laurent Decol
Miroslava Pavlínková, předsedkyně Francouzské aliance

Dopoledne 3. listopadu si velvyslanec prohlédl prostory Francouzské aliance v Ostravě a sešel se s jejími představiteli, Miroslavou Pavlínkovou, předsedkyní aliance, a s ředitelem Cédrikem Ramirezem.

Velvyslanec pak navštívíl Ostravskou univerzitu, kde ho přivítala Renata Tomášková, prorektorka pro zahraniční styky, a Zuzana Honová, vedoucí katedry romanistiky Filozofické fakulty. Setkal se také s profesory francouzštiny a před studenty vystoupil s přednáškou na téma frankofonie.

Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice, s profesory francouzštiny
Zuzana Honová, vedoucí katedry romanistiky Filozofické fakulty, Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice, a Renata Tomášková, prorektorka pro zahraniční styky

Na závěr své návštěvy byl velvyslanec přijat Petrem Konečným a jeho spolupracovníky v prostorách Ostravských vodáren a kanalizací, společného podniku řízeného skupinou Engie (dříve Suez, divize vodohospodářství, 51,13 %) a městem Ostrava (28,55 %). Tato návštěva umožnila opětovně vyjádřit podporu velvyslanectví iniciativě skupiny Engie, která usiluje o cirkulární ekonomiku a ochranu zdrojů. Po prezentaci historie průmyslu v Ostravě bylo vyzdvihnuto vynikající partnerství mezi městem a francouzskou skupinou v oblasti zásobování vodou pro 300 000 obyvatel a čistících činností. Tyto byly představeny při návštěvě ostravské čistírny odpadních vod, která je třetí největší v republice a je vybavena zařízením umožňujícím odčerpávat bioplyn z čištěných odpadních vod a kalů. Tato energie je posléze využívána v kogenerační elektrárně (současná výroba elektřiny a tepla), která se nachází na stejném místě.

Petr Konečný, generální ředitel a prokurista společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice, a Aurore Meyfroidt, odborná referentka pro oblast dopravy, infrastruktury, životního prostředí a energetiky (Ekonomické oddělení Francouzského velvyslanectví).
Petr Konečný, generální ředitel a prokurista společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), a Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice
Petr Konečný, generální ředitel a prokurista společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), a Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice.

Dernière modification : 18/11/2016

Haut de page