Návštěva velvyslance v Plzni (30. října 2017) [fr]

30. října 2017 velvyslanec navštívil Plzeň.

Nejdříve zavítal na Západočeskou univerzitu, kde s rektorem Miroslavem Holečkem hovořil o spolupráci s francouzskými univerzitami, o výuce francouzštiny a o zájmu studentů této univerzity o francouzské podniky. Poté navštívil výzkumné centrum NTIS (Nové technologie pro informační společnost), kde mu byly předvedeny vyvíjené technologie a modely bio-inženýrství. Zástupci výzkumného a vývojového centra RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky) mu zase předvedli zkušebnu vysokonapěťové elektrotechniky a přenosové technologie, a také inteligentní zásahový oblek pro hasiče „smartPRO“. Velvyslanec se sešel také s profesory francouzštiny z katedry románských jazyků a z Ústavu jazykové přípravy ZČU.

Následovalo setkání s primátorem Plzně Martinem Zrzaveckým, během kterého hovořili o francouzsko-českých stycích, o činnosti Alliance française, o kultuře, o školství a o zaměstnanosti. Setkání se zúčastnila také paní Danuše Bělohlávková, doyenka francouzsko-českých styků v Plzni.

Velvyslanec poté zavítal mezi pracovníky Alliance française. Odtud odjel na prohlídku nového průmyslového areálu francouzské společnosti Faiveley Transport (výrobce železničních systémů) a Centra pro kreativní podnikání DEPO2015.

Na závěr své návštěvy velvyslanec slavnostně zahájil 25. ročník festivalu « Bonjour Plzeň ! », který pořádá plzeňská Alliance française. V průběhu festivalu se uskuteční řada francouzských a frankofonních kulturních akcí jako jsou koncerty, degustace, různá představení a výstavy.

JPEG

Dernière modification : 23/11/2017

Haut de page