Návštěva velvyslance v Sedlčanech (18. března 2014)

18. března 2014 navštívil pan Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice, město Sedlčany ve Středočeském kraji.

Fotoreportáž z návštěvy Sedlčan

Pan velvyslanec se setkal se starostou Sedlčan, panem Jiřím Burianem, aby spolu diskutovali především o spolupráci mezi Sedlčany a francouzským městem Taverny (region Ile-de-France). Toto partnerství funguje již dvacet let.

Schůzky se též zúčastnil místostarosta pan Miroslav Hölzel, paní Špalová, která má na radnici na starost partnerství s Taverny a pan Pavel Pína, předseda Sdružení přátel Taverny.

Pan velvyslanec poté navštívil sedlčanské gymnázium GOA, které se aktivně účastní výměn s Taverny. Po přivítání ředitelem gymnázia panem Zdeňkem Šimečkem se pan velvyslanec setkal s frankofonními žáky, k diskuzi a krátké konferenci o povolání diplomata.

Prohlídka Sedlčan a okolí.

Odpoledne pan velvyslanec navštívil Povltavské mlékárny, které patří francouzské společnosti Bongrain.

Pana velvyslance přivítal pan Oldřich Obermaier, zástupce společnosti Groupe Bongrain v ČR, a pan Stéphane Speckens, ředitel závodu Povltavské mlékárny Sedlčany.

Po návštěvě výrobny návštěvu zakončila ochutnávka místních sýrů.

Odkazy

- Článek o 20. výročí partnerství mezi Sedlčany a Taverny

- Oficiální stránky města Sedlčany

- Oficiální stránky města Taverny

Dernière modification : 08/08/2016

Haut de page