Návštěva velvyslance v Ústí nad Labem (24. března 2014)

24. března 2014 navštívil pan Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice, město Ústí nad Labem.

Fotoreportáž z návštěvy Ústí nad Labem

Pan velvyslanec se setkal s primátorem Ústí nad Labem, panem Vítem Mandíkem, s paní poslankyní Zuzanou Kailovou, a dalšími představiteli města.

Diskuse se týkala především správy města a sociálních otázek.

Poté se pan velvyslanec setkal s panem Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje.

Pan hejtman představil panu velvyslanci Ústecký kraj, jeho přírodní bohatství, ekonomickou a sociální situaci. Jedním z témat debaty byla také spolupráce mezi městy Ústeckého kraje a francouzskými městy.

Odpoledne se pan velvyslanec setkal s ředitelem ústecké pobočky neziskové organizace Člověk v tísni, panem Vítem Kučerou, a jeho kolegou panem Jiřím Starým.

Po představení hlavních problémů defavorizovaných čtvrtí města a aktivit, kterými se Člověk v tísni snaží jejich obyvatelům pomáhat, následovala společná prohlídka ústeckých čtvrtí Mojžíř, Krásné Březno et Nový svět.

Pan velvyslanec v doprovodu pracovníků Člověka v tísni navštívil Nízkoprahový klub Nový svět v Matiční ulici a centrum pro mládež Mixér v Předlicích.

Den v Ústí nad Labem pan velvyslanec zakončil návštěvou Česko-francouzského klubu, kde se setkal s jeho předsedkyní paní Marcelou Kroupovou, dalšími členy klubu a také s novináři z místních médií.

Dernière modification : 08/08/2016

Haut de page