Návštěva velvyslance v Ústí nad Labem (24. března 2014)

24. března 2014 navštívil pan Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice, město Ústí nad Labem.

Fotoreportáž z návštěvy Ústí nad Labem

Pan velvyslanec se setkal s primátorem Ústí nad Labem, panem Vítem Mandíkem, s paní poslankyní Zuzanou Kailovou, a dalšími představiteli města.

JPEG - 73.3 kb

Diskuse se týkala především správy města a sociálních otázek.

JPEG - 77.7 kb

Poté se pan velvyslanec setkal s panem Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje.

JPEG - 67.2 kb

Pan hejtman představil panu velvyslanci Ústecký kraj, jeho přírodní bohatství, ekonomickou a sociální situaci. Jedním z témat debaty byla také spolupráce mezi městy Ústeckého kraje a francouzskými městy.

JPEG - 89.2 kb

Odpoledne se pan velvyslanec setkal s ředitelem ústecké pobočky neziskové organizace Člověk v tísni, panem Vítem Kučerou, a jeho kolegou panem Jiřím Starým.

JPEG - 82 kb

Po představení hlavních problémů defavorizovaných čtvrtí města a aktivit, kterými se Člověk v tísni snaží jejich obyvatelům pomáhat, následovala společná prohlídka ústeckých čtvrtí Mojžíř, Krásné Březno et Nový svět.

JPEG - 101.9 kb

Pan velvyslanec v doprovodu pracovníků Člověka v tísni navštívil Nízkoprahový klub Nový svět v Matiční ulici a centrum pro mládež Mixér v Předlicích.

JPEG - 110.3 kb
JPEG - 115.7 kb
JPEG - 119.2 kb
JPEG - 116.2 kb

Den v Ústí nad Labem pan velvyslanec zakončil návštěvou Česko-francouzského klubu, kde se setkal s jeho předsedkyní paní Marcelou Kroupovou, dalšími členy klubu a také s novináři z místních médií.

JPEG - 102.5 kb

Dernière modification : 08/08/2016

Haut de page