Nehoda francouzského autobusu z 8. dubna

Poděkování Francouzského velvyslanectví

Praha, 16. dubna 2013

Vysoce profesionální přístup záchranářů a lékařů, kteří 8. dubna 2013 zasahovali u vážné nehody autobusu u Rokycan, udělal na zástupce Francouzského velvyslanectví v Praze hluboký dojem. Po prezidentovi Francouzské republiky chce i velvyslanectví ještě jednou vyjádřit své poděkování všem, kteří se počínaje 8. dubnem zapojili do poskytování pomoci.

Slova díků patří rychlé záchranné službě, plzeňským a rokycanským hasičům, lékařům na příjmu a na jednotlivých odděleních nemocnic v Rokycanech a v Plzni-Lochotíně, magistrátu města Plzně, zdravotnickému personálu a administrativním pracovníkům nemocnic, zaměstnancům 31. základní školy v Plzni, Českému červenému kříži, biskupství plzeňskému, frankofonním dobrovolníkům (českým občanům, francouzským podnikům a francouzské komunitě v Plzni), kteří se střídali v plzeňské nemocnici a nepřetržitě pomáhali rodinám obětí, příslušným policejním složkám, ředitelství a personálu hotelů, které ubytovaly rodinné příslušníky, personálu Letiště Václava Havla Praha, který umožnil návrat zachráněných a zraněných do vlasti.

Jim všem Francouzské velvyslanectví vyjadřuje uznání, vděk a důvěru.

Tiskové komuniké Francouzského velvyslanectví

11. dubna 2013

8. dubna 2013 brzy ráno došlo na dálnici Praha – Plzeň k vážné nehodě. Autobus převážející 40 osob, z toho 36 žáků 2. stupně základní školy v Remeši, havaroval a sjel z dálnice na pod ní vedoucí příjezdovou silnici. Tato tragická nehoda stála život jednu žákyni. 23 dalších cestujících bylo zraněno, z toho 5 vážně.

Personál Francouzského velvyslanectví v Praze se okamžitě zapojil do řešení nastalé situace. Je třeba zdůraznit, že se mohl opřít o výjimečnou spolupráci, již poskytly české složky integrovaného záchranného systému : policie, hasiči, lékaři a zdravotníci, nemocnice v Plzni-Lochotíně i Magistrát města Plzně.

Pomoc našim občanům probíhala následujícím způsobem :

Na velvyslanectví byla svolána krizová buňka, která zajišťovala koordinaci pomoci, spojení mezi Paříží, Remeší, Prahou a Plzní a veškerou komunikaci. Velvyslanec, vedoucí konzulárního oddělení a atašé pro vnitřní bezpečnost okamžitě vyjeli na místo nehody a do Plzně. Byli tam 8. i 9. dubna. Doprovázelo je také několik dalších spolupracovníků. Cestou do Plzně velvyslanec obdržel telefonát Karla Schwarzenberga. Ministr zahraničních věcí mu vyjádřil hlubokou lítost nad tímto neštěstím a ujistil jej, že české úřady poskytnou maximální pomoc.

Zástupci velvyslanectví navštívili raněné, kteří byli hospitalizováni v nemocnici v Plzni-Lochotíně. Cestující, kteří vyvázli bez větších zranění, nalezli útočiště ve škole, kterou jim dal k dispozici Magistrát města Plzně.

Velvyslanec se sešel s primátorem Plzně, s představiteli policie a odpovědnými pracovníky záchranné služby, aby si udělal komplexnější představu o situaci. Konstatoval, že čeští záchranáři pracovali s velkým nasazením.

Po oba dny, 8. a 9. dubna, vedoucí konzulárního oddělení obcházela hospitalizované žáky a jejich doprovod. Hovořila s nimi, zjišťovala jejich totožnost a shromažďovala jejich osobní předměty. Pravidelně předávala informace krizové buňce velvyslanectví, která je předávala francouzským úřadům.

Atašé pro vnitřní bezpečnost navštívil školu, do které bylo převezeno asi deset žáků a snažil se je uklidnit. Ocenil vynikající přijetí, jehož se jim dostalo od ředitele školy i několika českých dobrovolníků.

Ve stejné době pracovníci velvyslanectví přijali a postarali se o rodiče žáků i o zástupce školy v Remeši, kteří narychlo přijeli do Prahy. Navštívili nemocnici v Plzni a s asistencí zástupců velvyslanectví pomáhali raněným.

První převoz se začal připravovat 8. dubna odpoledne. Týkal se 17 žáků, kteří nebyli zraněni nebo byli zraněni jen lehce. Letadlo přistálo v Praze v podvečer. Žáci byli z Plzně na letiště přepraveni autobusem s policejním doprovodem. V Paříži se do souvisejících aktivit významně zapojila pojišťovací společnost, v Praze pak hasiči a záchranáři a mezinárodní letiště Praha.

Velvyslanec a jeho spolupracovníci doprovodili děti až k letadlu, aby jim zajistili co největší pohodlí při návratu do vlasti.

Druhý den, v úterý 9. dubna, zástupci Francouzského velvyslanectví přivítali a doprovázeli rodinné příslušníky, ředitele školy v Remeši, a představitele ministerstva školství, kteří do Prahy přijeli předchozího večera nebo toho rána. Další převoz byl připraven na 10. dubna. Mezitím probíhala komunikace s rodinami a s raněnými. V nemocnici byla zřízena zvláštní linka, která 24 hodin denně vyřizovala dotazy ve francouzštině. Trvale probíhala komunikace s krizovou buňkou v Praze a s krizovým centrem v Paříži. Do činnosti se zapojila také francouzská komunita v Plzni. Pracovníci velvyslanectví se snažili dělat maximum, aby pomohli zabavit nejméně zraněné osoby (DVD, časopisy přivezené z Prahy).

Zástupci velvyslanectví strávili v Plzni celý den a část noci 9. dubna.

10. dubna se uskutečnily tři převozy letadly vybavenými lékařskými přístroji, při nichž bylo do Remeše transportováno 18 raněných. Tento převoz se uskutečnil za stejných podmínek jako ten předchozí 8. dubna, a to díky společnému úsilí Francouzů a Čechů, kteří se podíleli na řešení této krizové situace.

V Plzni nadále zůstává 5 raněných. Jejich rodiny jsou na místě a je o ně postaráno. Velvyslanectví, dobrovolníci, čeští lékaři a policie nepolevují ve svém úsilí.

Kromě asistence v terénu, která spočívala v pomoci raněným a jejich rodinám, je třeba také zmínit nesčetné projevy solidarity a lítosti, které byly směrovány na velvyslanectví a do plzeňské nemocnice. Přímo v Plzni se mnoho dobrovolníků, zdravotníků a pomocníků, převážně Čechů, o oběti této tragické nehody staralo jako by to byly jejich vlastní děti.

Tiskové komuniké prezidenta republiky Françoise Hollanda

8. dubna 2013

Prezident republiky přijal s velkou lítostí zprávu o nehodě autobusu, v němž cestovali francouzští žáci ze školy Notre Dame de la Maîtrise v Remeši. K neštěstí došlo dnes ráno v České republice a zemřela při něm jedna mladá Francouzka. 23 osob bylo zraněno, některé vážně.

Hlava státu vyjadřuje hlubokou soustrast rodině a blízkým naší mladé krajanky. Všem zraněným přeje brzké uzdravení.

Francouzské velvyslanectví a všechny kompetentní francouzské úřady úzce spolupracují s ministerstvem vnitra ČR a vyvíjejí maximální úsilí, aby pomohly dětem a jejich rodinám. V součinnosti s ministerstvy vnitra a školství Francouzské republiky probíhá repatriace dětí a jejich doprovodu.

Francie děkuje českým úřadům za jejich pomoc při této smutné události.

Informace pro rodiny

Krizová linka francouzského ministerstva zahraničí :
00 33 1 53 59 11 00

Krizová linka prefektury Marne v Reims :
0 811 000 651

Dernière modification : 15/04/2016

Haut de page