« Nezapomínejme na Haiti »

Charitativní večer na pomoc Haiti, který 13. dubna 2010 uspořádalo Francouzské velvyslanectví spolu s Francouzsko-českou obchodní komorou, umožnil shromáždit více než 100 000 korun.

Celá částka bude předána dvěma nevládním organizacím : People in Need a Lékaři bez hranic ČR na jejich programy pomoci při rekonstrukci Haiti.

JPEG - 49.3 ko
Elvire Maurouard et Pierre Lévy

V průběhu večera pan Pierre Lévy, velvyslanec Francie připomněl nutnost „nezapomínat na Haiti“ a přečetl poselství ministryně zahraničních věcí a církevních záležitostí Republiky Haiti, paní Marie-Michèle REY, ve kterém poděkovala všem účastníkům tohoto večera a zdůraznila : „S vaší pomocí se nám podaří vzpamatovat se z této tragedie“. Projev pana Pierra Lévyho (ve francouzštině)

Haitská spisovatelka Elvire Maurouard, která je v České republice v rámci návštěvy frankofonních spisovatelů v Praze, vyzvala, abychom „učinili vše proto, aby ti co přežili toho nelitovali“.

Paní Jana Lhotová, zástupkyně organizace People in Need a pan Jan Trachta, zástupce Lékařů bez hranic, seznámili účastníky večera s jejich činností v této zemi a vyzvali k zasílání finančních darů na pomoc této zemi.

Hosté si prohlédli fotografie nazvané „Haiti před a po zemětřesení“ Frederika de la Mure, fotografa francouzského ministerstva zahraničních věcí viz výstava na Internetu.

Večera se zúčastnili arcibiskup pražský, Dominik Duka, představitelé českých institucí (parlamentu, ministerstva zahraničních věcí, vysokých škol), zástupci diplomatického sboru jakož i představitelé francouzsko-českých obchodních kruhů.

Poselství ministryně zahraničních věcí a církevních záležitostí Republiky Haiti, paní Marie-Michèle REY

« Drazí přátelé,

jsem hluboce dojata vaší solidaritou k mé zemi, která byla 12. ledna t.r. krutě postižena zemětřesením. Oplakali jsme 300 000 obětí a litovali stejný počet zraněných. Jeden a půl milionu lidí se ocitlo bez přístřeší a muselo být přemístěno. Neštěstí zničilo rodiny a zanechalo sirotky bez prostředků. Výčet katastrofálních následků zemětřesení by mohl pokračovat.

Naštěstí mezinárodní společenství reagovalo okamžitě. Mezinárodní konference, která se uskutečnila minulý týden umožnila shromáždit velkou částku peněz. Tato nám pomůže v našem vlastním snažení. Vězte, že vláda mé země je plně mobilizována.

S vaší pomocí se nám podaří vzpamatovat se z této tragédie. Probíhají rekonstrukční práce, a řekla bych dokonce « budování Haiti na nových základech ». Před námi je obrovské množství práce.

Jménem svých spoluobčanů děkuji každému z vás, kdo se účastníte tohoto večera. Zdravím také přítomné haitské umělce a děkuji jim za vynaložené úsilí. »

Vice informací o Haiti na stránkách francouzského velvyslanectví v Port-au-Prince - zde

Dernière modification : 14/04/2016

Haut de page