Francie má s Big Daty velké plány [fr]

Každých 18 měsíců by se měl do roku 2020 zdvojnásobovat objem elektronických dat z celého světa. Společnosti, které působí v oblasti informatiky a digitálních služeb, proto vyvíjejí a do praxe uvádějí výkonné počítače umožňující zálohování a využívání velkých dat, oběcně nazývaných « Big Data ». Jde o spravování exponenciálního růstu velkého množství informací. Francie si v tomto oboru, který zaznamenává velký rozmach, vede velice dobře.

Velké ekonomické výzvy

Podle studie poradenské kanceláře EMC, digitální data vytvářená v celosvětovém měřítku se rozšířila z 1,2 zettaoktetů v roce 2010 (1 zettaoktet představuje 10²¹ oktetů) na 2,8 zettaoktetů v roce 2012 a mohla by dosáhnout hodnoty 40 zettaoktetů v roce 2020. Toto astronomické množství digitálních dat se může vyskytovat v podobě textů, obrázků nebo statistik.

Francouzská výjimečnost v oblasti výzkumu a školství

Vzhledem k rozvoji digitální ekonomiky mobilizovala veřejná správa v souvislosti s velkými daty už v roce 2012 francouzské odborníky na informatiku. Dva velké veřejnoprávní francouzské ústavy, Institut Mines-Télécom a Groupe des Ecoles nationales d’économie et de statistique, spojily své síly pod značkou TeraLab, aby bezodkladně odpověděly na tuto výzvu. Cílem této instituce je co nejrychleji poskytnout odpovědi na potřeby výzkumníků, učitelů a podniků a zajistit další rozvoj vědomostí a inovací v této oblasti. Je také třeba urychlit výzkum a inovace v oblasti digitalizace velkých dat a připravit nadané lidi pro nová povolání v budoucnosti.

Matematika má pro Big Data zásadní význam a Francouzi jsou v ní na špici. S více než tisícovkou badatelů a řadou národních a mezinárodních ocenění soustřeďuje Francie prostřednictvím pařížské Fondation Sciences Mathématiques největší počet matematiků na světě. Tato nadace iniciuje a financuje programy přitažlivé pro mezinárodní elitu, připravuje matematiky budoucnosti a dostává výzkum na nejvyšší vědeckou úroveň.

Velké manévry už byly zahájeny

S ročním obratem kolem 9 miliard eur a s více než 75 tisíci spolupracovníky v 52 zemích je Atos v oblasti digitalizace jednou z deseti nejdůležitějších firem. Je uznávaná pro svá inovativní řešení a externí správu podnikové informatiky. Její mezinárodní klientelu tvoří všechny podnikatelské sektory. Předseda a generální ředitel podniku nedávno ohlásil koupi francouzské společnosti Bull, specializované na informační technologie, s cílem vytvořit v Evropě světového lídra v oblasti cloudů, kybernetické bezpečnosti a velkých dat. Atos doufá, že když spojí schopnosti Bullu se svými vlastními, vytvoří tak v tomto odvětví jedinečnou integrovanou nabídku.

Podle pana de Castriese, předsedy a generálního ředitele AXY, digitalizace a velká data by měly mít velký vliv na vztahy s klienty v oblasti pojišťovnictví. Propojení velkých dat a jejich vyhodnocování by mělo umožnit vytvoření nových nástrojů pro epidemiologický dohled. Informace o pojištěncích jsou v současnosti roztříštěné, ale AXA je propojí pomocí databank určených k jejich sloučení a využívání. Pokud bude mít pojistitel možnost lépe odhadnout hrozící rizika bude moci svým klientům nabídnout pojistky přizpůsobené jejich konkrétním potřebám.

Aplikace s velkou přidanou hodnotou

Jaké jsou možnosti oznamovatele dále zlepšovat svou vizibilitu a obchodní výkonnost? Díky novému reklamnímu zaměření, které vychází z analýzy dat uživatelů internetu, Criteo úspěšně odpovídá více než 4 tisícům zákazníků po celém světě. Pokud uživatel opustí obchodní stránky jednoho oznamovatele, tento mu může zaslat více či méně osobní dopis na jiné stránky, aby se tento potenciální klient k němu vrátil. Osm let po svém vzniku je tento podnik kótovaný na newyorské burze, a to s ročním obratem 400 milionů eur.

Další dobrý příklad využívání megadat nacházíme ve sportu. Vzhledem k inflaci platů hráčů a rostoucí medializaci závodů, sportovní kluby a média pochopily, že nutně musejí mít objektivní hodnocení výkonů svých sportovců. Zkušenosti společnosti Amisco, která se nedávno spojila s britským Prozone, zaznamenávají velké úspěchy v oblasti zpracovávání a analýzy elektronických dat. Přístroje zaznamenávající průběh zápasů, umístěné na stránkách soutěží, filmují a vypočítávají pozici jednotlivých hráčů 25x za sekundu. « Během jediného zápasu může náš systém zaznamenat více než 3 miliony informací », tvrdí Antoine David, generální ředitel společnosti, která spolupracuje s více než 200 sportovními kluby a řadou médií.

I když se spojení mezi rozhodující přihrávkou středního útočníka mužstva Paris-Saint-Germain a oznámením časopisu na vašem smartphonu může zdát hodně vzdálené, přesto existuje.
Marco Rangi

Pozn. Postoje a názory vyjádřené v tomto článku, jehož smyslem je seznámit se současným děním ve Francii, nejsou oficiálním stanoviskem.

Dernière modification : 29/07/2014

Haut de page