Nové rytířky Řádu akademických palem [fr]

Dvě profesorky francouzštiny, vynikající pedagožky propagující francouzský jazyk a kulturu, obdržely dne 26. listopadu 2015 v pražském Buquoyském paláci Řád akademických palem:

paní Markéta Šafránková, profesorka francouzštiny, zeměpisu a tělocviku na Základní škole Brána jazyků a předsedkyně Sdružení učitelů francouzštiny, a paní Magda Zálešáková, profesorka francouzštiny, předsedkyně Francouzsko-českého klubu ve Zlíně a pedagožka na katedře jazyků Fakulty sociálních věd Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Insignie rytíře Řádu akademických palem, jež vyznamenaným jménem francouzského ministra školství předal první rada Francouzského velvyslanectví v České republice, pan Laurent Toulouse, jsou oceněním jejich příkladné osobní celoživotní profesní dráhy.

JPEG

Projevy pana Laurenta Toulouse najdete zde:
.
Markéta Šafránková
JPEG
Magda Zálešáková
JPEG

Řád akademických palem je určen k ocenění francouzských i zahraničních odborníků za jejich angažovanost v oblasti vzdělání, vědy a výzkumu, a dále osobnostem, které se aktivně a výjimečným způsobem podílejí na vzájemné intelektuální, vědecké a kulturní výměně.

JPEG

Dernière modification : 17/08/2021

Haut de page