Nové zahraniční investiční projekty ve Francii [fr]

685 je počet nových zahraničních investičních projektů, které Francie přilákala v roce 2013 a které umožnily vytvoření nebo zachování 30 000 pracovních míst.

Objem investic zůstává stabilní a počet nově vytvořených pracovních míst vzrůstá i v obtížných ekonomických podmínkách.

V roce 2013 se podařilo udržet dynamiku zahraničních investic vytvářejících nová pracovní místa. Tyto investice tak k zaměstnanosti přispěly více než v roce 2012: do Francie v roce 2013 přišlo 685 nových projektů oproti 693 projektům v roce 2012 a bylo vytvořeno či zachováno 29 631 pracovních míst oproti 25 908 místům v roce 2012.

V kontextu ekonomické stagnace v Evropě tak tyto výsledky potvrzují, že je Francie i nadále přitažlivá.

Nejvýznamnějšími investory ve Francii zůstávají Američané.

Spojené státy se udržují na špici s celkovým počtem 122 projektů, které tvoří 18 % všech zahraničních investic.

Evropské země stojí za 61 % projektů, v předcházejícím roce to bylo 58 % projektů. První mezi evropskými zeměmi je stále Německo se 106 projekty, které se celkově umisťuje na druhé příčce za Spojenými státy. Itálie si s 64 projekty udržuje svou druhou pozici v Evropě. Několik evropských zemí zaznamenává značný nárůst investic, především Velká Británie, Belgie, Nizozemsko, Švédsko a Rakousko.

Dále roste podíl projektů z rozvojových zemí (nyní 11 %), ve Francii investovalo 44 zemí oproti 39 v roce 2012. Pokud jde o Asii, Čína zůstává na 8. příčce s 33 projekty za Japonskem, odkud pochází 35 projektů.

Zvýšení atraktivity Francie v oblasti výzkumu a inovací.

Počet zahraničních investičních projektů z oblasti výzkumu a vývoje, designu a inženýrství silně vzrůstá a dosud nikdy nebyl tak významný: v roce 2013 to bylo 77 rozhodnutí o investicích oproti 58 projektům v roce 2012.

V oblasti výzkumu a vývoje (51 projektů) jde o pokrok ve výši 13 %: Hlavní investoři pocházejí ze Spojených států, Německa a Japonska (30 %, 13 % a 9 % zahraničních investic v této oblasti). Digitální prostředí, které táhne inovace ve všech oborech, je také již od roku 2011 oblastí, do níž ve Francii přichází nejvíce zahraničních investic.

Nástroj podpory výzkumu, vývoje a zahraničních investic: sleva na dani

Jedním z nástrojů na podporu výzkumu, vývoje a zahraničních investic je sleva na dani odvislá od výše prostředků, které podniky investují do výzkumu a vývoje. Sleva se odečítá od daně z příjmu nebo od korporátní daně v roce, kdy byly výdaje realizovány. Cílem této daňové úlevy je podpořit angažovanost podniků v oblasti výzkumu a vývoje ve všech oborech nezávisle na velikosti nebo organizační struktuře podniku.

Tato sleva umožňuje:

- zvyšovat konkurenceschopnost společností
- motivovat k inovacím
- podněcovat podniky k zaměstnávání pracovníků s vědeckým vzděláním a zkušenostmi.

Zvýšení objemu investic do průmyslových činností.

Znovu začíná narůstat objem investic do výrobních činností s 209 projekty v roce 2013 oproti 194 v roce 2012. Tyto projekty stojí za 11 829 pracovními místy, tedy za 40 % z jejich celkového počtu. V tomto oboru je s 41 projekty (20 %) nejvýznamnějším investorem Německo.

Silně vzrůstá počet převzatých podniků v obtížné situaci: 65 projektů oproti 29 v roce 2012, důsledkem čehož se počet zachovaných pracovních míst zvýšil o 50 %.

Geografická atraktivita Francie vysvětluje dosažené výsledky.

Rozmanitost jejího území stále představuje významný faktor, jemuž Francie vděčí za svou přitažlivost. Investiční projekty, o nichž bylo rozhodnuto v roce 2013, povedou k vytvoření pracovních míst téměř ve všech francouzských regionech. Ba co víc, 13 z nich si zahraniční investoři zvolili pro nové investice do výzkumu a vývoje.

„Těší mě, že v roce 2013 Francie získala rekordní počet zahraničních investičních projektů v oblasti výzkumu s vývoje, designu a inženýrství, jenž se oproti roku 2012 zvýšil o 32 %. Tento vynikající výsledek potvrzuje kvalitu francouzského ekosystému, pokud jde o inovace, kreativitu našich talentovaných lidí a důraznou politiku, kterých si zahraniční investoři vysoce cení,“ zdůrazňuje Serge Boscher, generální ředitel Francouzské agentury pro mezinárodní investice.

Dernière modification : 07/07/2014

Haut de page