Novoroční přání

Vážení čtenáři našich internetových stránek, vážení spoluobčané žijící v České republice, vážení čeští přátelé,

obracím se na vás, abych vám jménem svým i jménem všech zaměstnanců velvyslanectví srdečně popřál všechno nejlepší do nového roku.

Během minulého roku, který byl mým prvním rokem v Praze, jsem měl příležitost ocenit vitalitu a četnost společenských kruhů, jež se zajímají o Francii a o francouzsko-české vztahy. Jsou mezi nimi politici, kolegové diplomati, podnikatelé, umělci a umělečtí tvůrci, univerzitní pracovníci, vědci, novináři, učitelé a studenti francouzštiny, jakož i řadoví občané, jimž naše země nejsou lhostejné. Velmi mě těšilo setkávat se s nimi, hovořit s nimi a pracovat, za což jim zde mnohokrát děkuji. Společně jsme přispěli k dalšímu rozvoji francouzsko-českých vztahů v oblasti politické, ekonomické a kulturní.

Nepochybuji o tom, že budeme schopni v tomto vývoji pokračovat. Rok 2011 bude náročný pro obě naše země, jež se vydaly na cestu z krize. Budeme také muset posílit Evropskou unii, která je naší společnou hodnotou. Paříž a Praha budou v centru dění, neboť Francie převezme předsednictví G20 a Česká republika stane v čele Visegrádské skupiny.

Nechť nadcházející nový rok přinese Vám i Vašim blízkým osobní štěstí a nám všem splnění společných ambicí Francie a České republiky, jež pojí přátelství dávné a v rámci Evropské unie také velice současné.

Pierre Lévy
Velvyslanec Francie v České republice

Dernière modification : 14/04/2016

Haut de page