Novoroční přání prezidenta republiky

Drazí spoluobčané,

v duchu této krásné tradice přeji Vám všem všechno nejlepší do nového roku.

V květnu loňského roku jste mi svěřili úkol vést naši zemi v obzvláště těžké době. A to v době historické krize, po dva roky nezadržitelně rostoucí nezaměstnanosti a rekordního zadlužení.

Vaše obavy jsou mi dobře známé. Jsou legitimní. A já vám nechci skrývat těžkosti, které nás čekají. Jsou vážné.

Nicméně dnes večer bych vás chtěl informovat o své důvěře v naši budoucnost : eurozóna byla zachráněna a Evropa konečně vytvořila nástroje stability a růstu, které jí scházely. Ještě před 6 měsíci se zdálo, že je tento výsledek nedostižný. A přesto ho bylo dosaženo.

Důvěřuji, a to především Francii. Znám schopnosti našich podnikatelů, jakož i našich pracovníků. Mým úkolem, mým hlavním úkolem, mým jediným úkolem je zajistit, aby naše země dosáhla pokroku a naše mládeže opět získala naději.

Proto jsem po svém zvolení přijal, společně s vládou Jeana-Marka Ayraulta, tři hlavní rozhodnutí.

Prvním je ozdravění našich veřejných financí. Chci Francii zbavit dluhů. To vyžaduje zvýšené úsilí. Vím, co to znamená po tolika letech obětí. Ujišťuji vás, že každé euro z daní bude doprovázeno drastickým bojem za snížení zbytečných veřejných výdajů. Peníze Francouzů jsou cenné, každý z vás musí tvrdě pracovat, aby je vydělal. Musí proto sloužit vzornému a hospodárnému státu.

Druhé rozhodnutí se týká paktu konkurenceschopnosti. Už v roce 2013 chci prostřednictvím snížení daní ve výši 20 miliard eur rozšířit manévrovací prostor podniků, aby mohly zaměstnávat, investovat a vyvážet svou produkci.

Třetím je zkrocení financí : Francouzská investiční banka byla založena, příští zákon o bankách nás ochrání před spekulacemi a daň z finančních transakcí bude na evropské úrovni zavedena příští rok.

Tato cesta vpřed se neobešla bez problémů a překážek. To uznávám. Nicméně mnou stanovený harmonogram předpokládá provádění reforem nyní, abychom z krize vyšli co nejdříve a posílení.

Tato rozhodnutí byla nezbytná, neboť byla odkládána příliš dlouho. Učinil jsem je tak, aby byla spravedlivá.

V první řadě daňově spravedlivá. Kapitálové příjmy jsou napříště zdaněny stejně jako příjmy z výdělečné činnosti. A vždy budeme žádat více od těch, kteří mají nejvíc. To je smyslem mimořádného příspěvku z nejvyšších příjmů, jenž bude v důsledku rozhodnutí Ústavní rady upraven, aniž by se však měnil jeho cíl.

Dále sociálně spravedlivá, a to díky zvýšení SMIC (minimální mzdy), RSA (příjem z fondu solidarity) a příspěvku na začátek nového školního roku. A také díky právu na odchod do důchodu v 60 letech pro osoby, které začaly pracovat hodně brzy.

Mezigeneračně spravedlivá, přičemž přednost má státní školství s vyšším počtem více vzdělaných učitelů.

Rok 2012 tak byl rokem, kdy jsme společně zahájili zlepšování hospodářské situace.

Rok 2013 bude rokem všeobecné mobilizace ve jménu dosažení tohoto cíle.

Všechny síly budou napřeny k jednomu jedinému cíli : do roka zvrátit nepříznivou křivku nezaměstnanosti. Musíme toho dosáhnout za každou cenu.

Bude vytvořeno 150 000 perspektivních pracovních míst pro mladé lidi, kteří jsou nejvíce znevýhodněnou skupinou na trhu práce. A to v návaznosti na generační smlouvy, které umožní spojit zkušenosti seniorů s očekáváními mladých lidí. Tyto vstoupí v platnost zítra.

Bude reformováno další vzdělávání tak, aby k aktivní pracovní činnosti přivedlo zejména nezaměstnané.

Stát ale není jediným aktérem tohoto procesu. To je důvod, pro který vláda zahájila jednání o zajištění zaměstnanosti.

Jeho cílem je poskytnout větší jistotu zaměstnancům a větší pružnost podnikům. Zkrátka zažehnat dvojí strach. Strach pracovníků z propouštění a strach zaměstnavatelů z najímání nových pracovníků. Pokud tato jednání budou úspěšná, bude mít Francie velké štěstí. Důvěřuji sociálním partnerům, že přijmou tuto odpovědnost. Pokud ne, přijmu ji já.

Cílem je učinit vše pro zaměstnanost, konkurenceschopnost a růst.

Tento kurs bude dodržen navzdory všemu. Já se od něj neodchýlím. Nikoli z tvrdohlavosti, ale z přesvědčení. Je to v zájmu Francie.

Abychom se připravili do budoucna, musí naše země investovat do všech oblastí : do průmyslových a zemědělských podniků, do bydlení, do životního prostředí, do zdravotnictví, do výzkumu, do nových technologií. Požádal jsem proto vládu, aby navrhla strategii veřejných i soukromých investic do modernizace Francie do roku 2020.

Drazí krajané v metropolitní Francii, v zámořských teritoriích i v zahraničí, máme vše potřebné k tomu, abychom uspěli, pokud se ovšem shodneme na tom podstatném. Když někdy diskutujeme o velkých společenských otázkách, a v roce 2013 tomu tak bude, Francie je Francií, když dělá pokroky v oblasti rovnosti práv – včetně sňatků pro všechny, v oblasti demokracie – včetně nekumulování mandátů, v oblasti respektování lidské důstojnosti – včetně závěru života.

Francie je sama sebou také když brání své hodnoty ve světě.
******

Činila tak v Afghánistánu. Její mise už skončila. Jak jsem slíbil, všechny naše bojové síly se vrátily na vánoce domů. Jsem vděčný našim vojákům za jejich odvahu a zdravím památku těch, kteří padli za Francii. Je jich 88. Nezapomínám ani na naše raněné, kterých je přes 700.

Ve jménu těchto hodnot také Francie podporuje v Sýrii opozici, která se staví proti diktatuře, a v Mali africké národy, bojující proti hrozbě terorismu.

Myslím také na naše rukojmí, na jejich rodiny, které prožívají velkou úzkost. Chci, aby věděli, že děláme vše pro jejich propuštění, aniž bychom jakkoli slevovali z našich zásad.

Jednou z našich silných zbraní je solidarita. Dlužíme ji utlačovaným národům. A blíže k nám ji dlužíme těm nejslabším, nemocným, osamělým nebo handicapovaným, kteří dobře znají pocit nejistoty nebo samotu. To nejsou osoby, o něž stát pečuje, to jsou občané, které život v určitém momentě zranil.

Musí být věcí cti velkého národa jako je náš, být s to spojovat konkurenceschopnost a solidaritu, výkon a ochranu, úspěch a dělbu statků.

Věřím ve Francii usmířenou, která má důvěru v sebe sama. A s touto Francií spojuji ambice pro právě začínající rok. Právě tyto ambice dávají smysl úsilí nás všech.

Ať žije Republika !

Ať žije Francie !

Dernière modification : 09/01/2013

Haut de page