Novoroční recepce pro představitele francouzsko-českých hospodářských vztahů (26. ledna 2017) [fr]

Vážené dámy a pánové,

Buďte vítáni na Francouzském velvyslanectví při dnešním setkání, k němuž se vedle oddělení velvyslanectví připojila také Francouzsko-česká obchodní komora a Francouzští radové pro zahraniční obchod (CCEF), zkrátka všichni, kdo se podílejí na rozvoji hospodářských styků mezi našimi zeměmi a jsou každodenními účastníky komunikace mezi našimi společnostmi. Jsem ráda, že vy všichni, kdo každodenně rozvíjíte ekonomické styky mezi Francií a Českou republikou, jste přišli v tak hojném počtu. Děkuji také představitelům institucí a úřadů, že přijali naše pozvání.

Z pohledu francouzsko-českých styků byl rok 2016 obzvláště plodný a intenzivní.

Politický dialog, velmi důležitý vzhledem k evropským výzvám, které stojí před námi, byl velmi bohatý, a to díky několika ministerským návštěvám a také návštěvě prezidenta Françoise Hollanda v Praze 30. listopadu. Toto setkání na nejvyšší úrovni potvrdilo velkou míru shody mezi našimi zeměmi jak v otázkách týkajících se budoucnosti Evropské unie, tak v řadě dalších oblastí, jako je například životní prostředí nebo jaderná energetika.

Stále mám na paměti ohromnou vlnu solidarity, kterou Francii projevili jak čeští představitelé, tak prostí občané po obou loňských červencových atentátech. Tuto vlnu solidarity doprovázelo rozhodnutí českých úřadů ještě více se angažovat v boji proti terorismu. Všemi těmito projevy solidarity jsme byli hluboce dojati.

Hospodářské styky zaznamenaly v roce 2016, stejně jako v roce 2015, výjimečnou dynamiku.

Díky stále silnému hospodářskému růstu České republiky se naše obchodní výměny během prvních 10 měsíců zvýšily o 7,3%. Francie potvrdila svou pozici 5. největšího obchodního partnera i 4. největšího zákazníka České republiky. Naše partnerské styky stále posilují, o čemž svědčí pomoc francouzských společností českým středním a malým podnikům na trzích třetích zemí, např. v oblasti automobilového průmyslu nebo energetiky.

Přítomnost francouzských podniků v České republice se dále rozvíjí. Dnes je jich kolem 500 a zaměstnávají přes 100 000 osob. V roce 2016 zde také dále investovaly, což z Francie činí 5. největšího investora pokud jde o dosavadní investice.

V opačném gardu i my povzbuzujeme české investory, aby se zajímali o příležitosti, jež se nabízejí ve Francii. Mohou se inspirovat příkladem výrobce nemocničního vybavení LINET, který může dosvědčit reformní úsilí, k němuž přistoupila naše zem, aby modernizovala své hospodářství. Francie je přitažlivá země a i nadále zůstává hlavní evropskou destinací pro zahraniční průmyslové investice.

Francouzské podniky se pozitivním způsobem podílejí na ekonomické činnosti v České republice, svou roli ale pojímají poněkud šířeji. Ukázaly, že umějí být odpovědné i v oblasti sociální a životního prostředí. Francouzsko-česká obchodní komora to v minulosti několikrát potvrdila každoročním udělováním cen podnikům podporujícím profesní přípravu.

Francouzské podniky přispívají také k podpoře vědeckého výzkumu. Mám na mysli zejména vědecká stipendia, která každoročně na velvyslanectví uděluje profesor Lehn, držitel Nobelovy ceny za chemii, která podporují podniky Atos, Sanofi, Pierre Fabre nebo Solvay. Nebo také ceny « Pro ženy ve vědě », které organizuje l’Oréal společně s Akademií věd.

Děkuji také podnikům, které podporují řadu akcí spojených s Francií, zejména pak v kulturní oblasti. Oceňuji zapojení Komerční Banky do pořádání Festivalu francouzského filmu, který loni přivítal více než 25 000 návštěvníků v Praze a v řadě dalších měst České republiky. Děkuji všem, kdo v červnu loňského roku podporovali uspořádání konference věnované francouzskému know-how v oblasti chytrých měst. Zaměstnanci Francouzského institutu jsou zde dnes večer, proto neváhejte a proberte s nimi případnou budoucí spolupráci.

Česká republika je ve stadiu téměř plné zaměstnanosti. Není proto vždy snadné nalézt spolupracovníky. Chci se vám proto zmínit o novém nástroji, který by vám mohl být prospěšný. Francouzský institut spustil loni v prosinci platformu Alumni, což je síť Čechů, kteří absolvovali studia ve Francii a mohou šířit novinky z podniků a informovat o pracovních nabídkách. Setkání platformy Alumni a podniků se uskuteční v Praze, Brně a Plzni už na jaře.

Poté co jsme si takto přiblížili loňský rok, ráda bych se zmínila také o právě začínajícím roce 2017, o přetrvávajících nebo dále se vyvíjejících trendech.

Pokud jde o události, jež se uskuteční i letos, ráda bych vás informovala, že i tento rok se budou konat dvě akce symbolizující vzájemné vztahy mezi našimi zeměmi, a to « Good France » a « Týden Francie ».

3. ročník Good France se bude konat 21. března a vy všichni se jej můžete zúčastnit a spojit příjemné s užitečným. Stačí, abyste se v tento den zašli navečeřet do některé z restaurací, které se do projektu zapojily, a ochutnali jejich gastronomické menu.

Francouzský týden « Týden Francie », na jehož přípravě se podílí Francouzské velvyslanectví, Francouzsko-česká obchodní komora a Francouzští radové pro zahraniční obchod se uskuteční od 14. do 25. června. V jeho rámci se bude konat např. seminář o železničních nádražních budovách, předání cen Francouzsko-české obchodní komory, ale také vědeckých cen udělovaných velvyslanectvím a držitelem Nobelovy ceny Jean-Marie Lehnem. Uskuteční se také dny otevřených dveří ve Francouzském institutu, v sídle Francouzsko-české obchodní komory a na velvyslanectví. Konat se bude také fórum atraktivity. Nesmíme zapomenout ani na 2. kolo francouzských parlamentních voleb.

Jistě vám neuniklo, že rok 2017 je volebním rokem v řadě zemí Evropské unie, včetně Francie a České republiky. Využívám proto této příležitosti, abych vám připomněla data hlasování a kdy velvyslanectví otevře volební místnosti. Volba prezidenta proběhne 23. dubna a 7. května, parlamentní volby pak 4. a 18. června.

Rok 2017 by mohl přinést dlouho očekávané změny, konkrétně od roku 1924, a to v úplně jiné oblasti. 3. února bude zahájena mezinárodní kampaň na podporu kandidatury Paříže na pořadatelství olympijských a paralympijských her v roce 2024. Velvyslanectví samozřejmě tuto kandidaturu podpoří. Věříme, že tentokrát budeme úspěšní.

A ještě krátce ke změnám na velvyslanectví. Jsem ráda, že vás mohu informovat, že nový velvyslanec v Praze se své funkce ujme v průběhu února.

Přeji vám, abyste využili dnešního večera a navázali plodné styky. Večer si můžete také prodloužit tím, že si zajdete poslechnout jazzový koncert v podání Tria Romana Pokorného. Ten začíná ve 22 : 30 a uzavře sérii diskuzí pořádaných ve Francouzském institutu v rámci « Noci myšlenek ».

Přeji vám všechno nejlepší do nového roku 2017!

Dernière modification : 27/01/2017

Haut de page