Oběd s profesorem Gillesem Kepelem na velvyslanectví Francie

Profesor Gilles Kepel přijel do Prahy na pozvání nadace Forum 2000 jako účastník 18. ročníku konference Fora. Na Francouzském velvyslanectví se 15. října zúčastnil debatního oběda věnovaného situaci na Středním východě a také jeho dědu Rudolfu Keplovi (1876-1958), narozenému v Čechách. V roce 1908 Rudolf Kepl odešel do Paříže, kde spolupracoval s mnoha osobnostmi, jež se zasadily o vznik samostatného Československa (T. G. Masaryk, M. Štefánik, E. Beneš).

Pozvání francouzského velvyslance Jeana-Pierra Asvazadouriana přijalo několik orientalistů (profesoři Luboš Kropáček a Eduard Gombar, doktoři Ondřej Beránek a Jan Zouplna), díky čemuž mohla proběhnout velice přínosná výměna analýz a informací.

Dernière modification : 17/10/2014

Haut de page