Ocenění velvyslance P. Lévyho medailí Aloise Rašína

VŠE v Praze udělila na návrh Fakulty mezinárodních vztahů v pátek 6. září 2013 v 15,00 ve Vencovského aule medaili Aloise Rašína velvyslanci Francouzské republiky. Touto medailí jsou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti.

Pan Pierre Lévy je mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Francouzské republiky v České republice od ledna roku 2010. Je absolventem partnerské vysoké školy VŠE ESCP Europe, dále vystudoval Institut politických věd v Paříži a doktorát z ekonomie získal na Univerzitě Paris IX Dauphine. Je rovněž absolventem ENA, nejprestižnější školy pro vzdělávání státních úředníků ve Francii.

Od počátku své mise v České republice spolupracoval pan Pierre Lévy s Fakultou mezinárodních vztahů nejen z titulu své funkce velvyslance, ale zapojil se i do odborných aktivit, kde zúročil své vědomosti a zkušenosti z oblasti evropské ekonomické integrace. Díky jeho iniciativě měli studenti FMV možnost vyslechnout přednášky předních francouzských odborníků, například vrchního ředitele Sekce pro evropské záležitosti a makroekonomickou politiku Philippa Gudin de Valleri, profesora ekonomie na Université Paris-Dauphine a člena poradní rady francouzského premiéra pro ekonomické záležitosti pana Jean Pisani-Ferryho nebo profesora Christiana de Boissieu, předsedy ekonomických poradců premiéra Françoise Fillona. V rámci těchto seminářů dr.Lévy vždy vystoupil formou ko-referátu.

Dalším pracovištěm, se kterým pan velvyslanec úzce spolupracuje, je Francouzsko-český institut řízení. Pan Pierre Lévy zavedl tradici setkávání absolventů programu MBA-Master Management et Administration des Entreprises a učitelů VŠE na půdě francouzského velvyslanectví v Buquojském paláci, pravidelně se účastnil slavnostních promocí na VŠE a maximálně podporoval veškeré aktivity, které vedou k rozvoji bilaterální spolupráce v oblasti výměn učitelů a studentů.

Pro mezinárodní vztahy VŠE je Francie strategickým partnerem. Kromě výměnných programů (v roce 2012 bylo do Francie vysláno 60 studentů a přijato 86 studentů), jsou francouzské školy nejčastějšími smluvními partnery v programech typu joint degree (CEMS – HEC Paris ; EGEI – Université des Sciences et Technologies de Lille ; IDS – SciencesPo), double degree (IB – IAE Lyon) a MBA-MAE (Université Jean Moulin Lyon 3) i nejaktivnějším partnerem v oblasti učitelských výměn. Dceřiné společnosti francouzských firem Komerční banka a L´Oréal ČR jsou významnými a dlouholetými partnery VŠE.

Udělení medaile Aloise Rašína panu Pierru Lévy je proto jak výrazem ocenění jeho odborných kvalit, tak symbolickým oceněním úspěšné meziuniverzitní spolupráce Vysoké školy ekonomické v Praze s francouzskými partnery.

Tisková zpráva VŠE

Proslov pana velvyslance

Dernière modification : 15/04/2016

Haut de page