Odsouzení Julije Tymošenkové [fr]

Prohlášení ministra zahraničí Alaina Juppého

11. října 2011

Informace o odsouzení bývalé předsedkyně vlády Julije Tymošenkové k sedmi letům odnětí svobody, tříletému zákazu výkonu veřejných funkcí a pokutě 200 milionů dolarů mne velmi znepokojila.

K odsouzení došlo za podmínek, které jsou v rozporu s mezinárodními závazky Ukrajiny, což potvrzuje nespravedlivý a politický charakter celého procesu.

Žádám ukrajinskou vládu k opětovnému plnému respektování práva, spravedlnosti, jakož i závazků vůči Radě Evropy, jejímuž Výboru ministrů nyní předsedá.

Francie považuje dodržování zásad právního státu na Ukrajině, zejména principu nezávislosti justice, za zásadní kritérium pro vztahy této země s Evropskou unií, zvláště pak s ohledem na uzavření dohody o přidružení.

Dernière modification : 07/11/2013

Haut de page