Oficiální oznámení o zápisu Světelných pantomim Emila Reynauda do prestižního mezinárodního registru UNESCO «Paměť světa» (22. února 2016 - Národní technické muzeum). [fr]

Pan Daniel Herman, ministr kultury.
Pan Karel Komárek, vedouc tajemník sekretariátu České komise pro UNESCO
Pan Karel Ksandr, generální ředitel NTM
Pan Jean-Pierre Asvazadourian, Velvyslanec Francie v České republice

Po boku ministra kultury ČR Daniela Hermana, zástupce UNESCO v České republice a generálního ředitele Národního technického muzea Karla Ksandra se velvyslanec zúčastnil slavnostního oznámení o zápisu známých Světelných pantomim francouzského vynálezce Emila Reynauda do registru UNESCO « Paměť světa ». Setkání se konalo 22. února 2016 v Národním technickém muzeu v Praze, které je majitelem posledních 16 políček filmu « Autour d’une cabine », jediného dochovaného fragmentu tohoto díla. Kompletní projekční pás tohoto díla i dalšího snímku « Pauvre Pierrot » se dochoval v Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) a v Cinémathèque française.

V roce 1892 Emile Reynaud (1844-1918) začal uvádět v Musée Grévin nový typ představení, tzv. Světelné pantomimy. Nejednalo se však o divadlo. Prostřednictvím svého vlastního vynálezu, tzv. praxinoskopu – optického divadla, poprvé umožnil veřejnosti sledovat promítání pohyblivých obrázků, které tvořily skutečný příběh. V letech 1892 až 1900 tato představení a promítání navštívilo více než 500 000 diváků. Avšak úspěch kinematografu a filmu znamenal konec představení Emila Reynauda a odsoudil k zapomnění toto složité zařízení, umožňující pohybovat perforovaným pásem s ručně kreslenými a vybarvenými obrázky, známými jako Světelné pantomimy.

Charles Emile Reynaud tak byl prvním člověkem, který vytvořil animovaný kreslený film a promítal publiku tyto pohyblivé obrázky na velkém plátně, a to ještě před bratry Lumiérovými.

Projev velvyslance najdete zde

Reportáž o zápisu odvysílanou v Událostech můžete zhlédnout zde

Dernière modification : 25/02/2016

Haut de page