Ohlasy médií k 25. výročí snídaně s disidenty

Ohlasy médií a rozhovory velvyslance u příležitosti 25. výročí slavné snídaně prezidenta Françoise Mitterranda s československými disidenty, která se uskutečnila dne 9. prosince 1988 v Buquoyském paláci.

- Reportáž České televize a rozhovor s velvyslancem (9. prosince 2013) : Reportáž Jakuba Železného v Událostech dne 9. prosince 2013 v České televizi.

- Článek Pierra Meignana na Radio Prague (9. prosince 2013) : Il y a 25 ans, François Mitterrand partageait son petit déjeuner avec Václav Havel. (Před 25ti lety posnídal François Mitterrand s Václavem Havlem)

- Článek Guillauma Nargueta na Radio Prague (12. prosince 2013) : 25 ans après, on a de nouveau petit-déjeuné à l’ambassade de France. (25 let poté jsme opět snídali na Francouzském velvyslanectví)

- Článek Pierra Meignana na Radio Prague (17. prosince 2013) : Mitterrand et la dissidence tchécoslovaque, ou quand les viennoiseries font l’histoire. (Mitterrand a českoslovenští disidenti aneb když croissanty tvoří dějiny)

Více o 25. výročí snídaně prezidenta Mitterranda s československými disidenty - vzpomínková diskuse 11. prosince 2013.

Dernière modification : 20/02/2014

Haut de page