Ondřej Pešek rytířem Řádu akademických palem [fr]

Dne 30. řijna 2014 byl pan Ondřej Pešek vyznamenán Řádem akademických palem na úrovni rytíře.

Tímto vyznamenáním Francie oceňuje jeho neúnavné nasazení a vynikající zásluhy o šíření francouzského jazyka a kultury. Předání řádu se uskutečnilo v Českých Budějovicích.

Projev velvyslance: Předání Řádu akademických palem

Navštěva francouzského velvyslance v Českých Budějovicích (30. října 2014)

Řád akademických palem

Řád akademických palem založil v roce 1808 Napoleon. Je to nejstarší civilní francouzské vyznamenání. Je oceněním osob, které prokazují významné služby v oblasti školství, i významných osobností, které výjimečným způsobem přispějí k obohacení francouzského kulturního dědictví.

JPEG

Dernière modification : 05/11/2014

Haut de page