One Planet Summit, veřejné i soukromé finance na ochranu klimatu (12. prosince 2017) [fr]

JPEG

Jsme jedna jediná planeta

Ekosystém Země, v němž každá a každý z nás žije, je jedinečný a křehký. Záchrana tohoto ekosystému je prioritou, nemáme plán B, protože planeta B neexistuje.

Abychom dostáli své odpovědnosti za náš společný osud, musíme se spojit a konkrétním způsobem společně jednat.

Jak mohou aktéři v oblasti veřejného i soukromého financování inovovat tak, aby podpořili a urychlili náš společný boj proti klimatickým změnám ? Toto bude klíčová otázka pro One Planet Summit 12. prosince 2017.

Veřejné a soukromé finance ve službách boje proti klimatickým změnám
Cíle summitu:

1. Působit kolektivně a konkrétním způsobem: řešení existují, je třeba je co nejdříve rozvinout la lokální i globální úrovni.
2. Inovovat: kreativně a obratně adaptovat naše systémy na nevyhnutelné změny, dále zrychlit snižování emisí skleníkových plynů.
3. Být solidární: nás všechny postihují klimatické změny, ale někteří z nás jsou zranitelnější než jiní. Pro blaho všech je třeba spolupracovat a ještě více pomáhat zemím a národům, které to nejvíc potřebují.

Na summitu budou představeny konkrétní akce a ohlášeny akce nové (tzv. ClimActs) s účastí všech aktérů veřejného i soukromého financování.

Spolupořadateli summitu jsou Francie, OSN a Světová banka za přispění Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (CCNUCC), sdružení We Mean Business, Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, Evropské komise, Klimatické sítě C40 a OECD.

• Pro více informací www.oneplanetsummit.fr

Dernière modification : 23/11/2017

Haut de page